Zpravodaj

Zpravodaj

Zpravodaj Věci černošické jsme vydávali po celé volební období 2006–2010 a byl zdarma distribuován do všech schránek v Černošicích. Všechna jeho čísla ponecháváme na tomto webu i nyní, pro připomenutí tehdejší atmosféry, problémů Černošic a jejich vedení i práce, kterou jsme jako opoziční zastupitelé aktivně vykonávali.

2010

2009

2008

2007

2006