Věci černošické

Věci černošické

Do místního dění jsme aktivně vstoupili volbami 2006. Pod hlavičkou strany Věci veřejné Černošice (VV) jsme se hned napoprvé, díky silné kandidátní listině a kvalitnímu volebnímu programu, stali třetí nejsilnější stranou v Černošicích, se 16% hlasů a se 4 zastupiteli v zastupitelstvu (z celkového počtu 21). Ve volebním okrsku Vráž strana VV dokonce zvítězila s více než 30% hlasů.

Celé volební období jsme nejaktivnějšími členy zastupitelstva. Prosazovali jsme větší transparentnost fungování městského úřadu a jeho hospodaření, poskytování informací veřejnosti, a ochranu zájmů černošických obyvatel před zneužíváním moci a střety zájmů.

Kromě aktivní práce v zastupitelstvu a několika odborných komisích jsme také přispívali k větší informovanosti a transparentnosti vydáváním vlastního Zpravodaje (cca 1× za 2 měsíce, s distribucí do všech černošických schránek) a vybudováním této internetové stránky.

V prosinci 2009 Věci veřejné Černošice změnily svůj název na Věci černošické, aby zdůraznily své výlučné zaměření na záležitosti našeho města a svojí nezávislost na celostátní politice. Podrobnější vysvětlení změny jména si, prosím, přečtete v článku Věci černošické aneb: nové jméno, stejný obsah

Počátkem roku 2010 se nám podařilo zabránit změně územního plánu, ke které se vázalo podezření z plánované machinace s městskými pozemky a osobního obohacování skrze společnost s utajenými vlastníky z řad tehdejšího vedení města za ODS (viz kauza Dalmatin).

V komunálních volbách v říjnu 2010 dosáhly Věci černošické naprosto jednoznačného vítězství a v 21členném zastupitelstvu získaly 12 mandátů. Radu města jsme ale i tak vytvořili společně se zástupci sdružení nezávislí pro Černošice (3 zastupitelé, 1 radní) a TOP09 (2 zastupitelé, 1 radní). Starostou města se stal mgr. Filip Kořínek, který vedl vítěznou kandidátku Věcí černošických, a místostarostkou Daniela Göttelová.

Černošice si pod novým vedením již získaly reputaci čistě a efektivně spravovaného města, včetně ocenění v soutěži Otevřeno x zavřeno, umístění Černošic na tzv. mapě „Bez korupce“, pozornosti celostátních médií transparentně prováděným výběrovým řízením s použitím elektronických aukcí apod. Městský úřad funguje s maximální otevřeností – na městském webu lze nalézt jednorázové i dlouhodobé smlouvy, detaily o veřejných zakázkách, přehled uhrazených faktur, zápisy ze schůzí rady i zastupitelstva, kalendář pracovních schůzek starosty, detailní rozpočet a další.

V roce 2014 jsme obhájili své působení ve vedení města a získali 9 mandátů ve volbách. Koalici jsme uzavřeli opět se stejnými koaličními partnery, jako v minulém volebním období, tedy s TOP09 a Nezávislými pro Černošice.

V komunálních volbách v říjnu 2018 jsme opět dosáhli podpory přes 40% voličů a získali 9 mandátů. Koalici jsme utvořili opět s TOP09 (3 zastupitelé). V sedmičlenné radě města jako výkonném orgánu vedení města zasedlo 6 radních za Věci černošické. Filip Kořínek byl opět zvolen starostou a Petr Wolf (za TOP09) místostarostou.

Náš volební program (2006) vč. seznamu kandidátů

Náš volební program (2010) vč. seznamu kandidátů

Náš volební program (2014) vč. seznamu kandidátů

Náš volební program (2018) vč. seznamu kandidátů

Náš volební program (2022) vč. seznamu kandidátů