Věci černošické

Věci černošické

Do místního dění jsme aktivně vstoupili volbami 2006. Pod hlavičkou strany Věci veřejné Černošice (VV) jsme se hned napoprvé, díky silné kandidátní listině a kvalitnímu volebnímu programu, stali třetí nejsilnější stranou v Černošicích, se 16% hlasů a se 4 zastupiteli v zastupitelstvu (z celkového počtu 21). Ve volebním okrsku Vráž strana VV dokonce zvítězila s více než 30% hlasů.

Celé volební období jsme nejaktivnějšími členy zastupitelstva. Prosazovali jsme větší transparentnost fungování městského úřadu a jeho hospodaření, poskytování informací veřejnosti, a ochranu zájmů černošických obyvatel před zneužíváním moci a střety zájmů.

Kromě aktivní práce v zastupitelstvu a několika odborných komisích jsme také přispívali k větší informovanosti a transparentnosti vydáváním vlastního Zpravodaje (cca 1× za 2 měsíce, s distribucí do všech černošických schránek) a vybudováním této internetové stránky.

V prosinci 2009 Věci veřejné Černošice změnily svůj název na Věci černošické, aby zdůraznily své výlučné zaměření na záležitosti našeho města a svojí nezávislost na celostátní politice. Podrobnější vysvětlení změny jména si, prosím, přečtete v článku Věci černošické anebo: nové jméno, stejný obsah

Počátkem roku 2010 se nám podařilo zabránit změně územního plánu, ke které se vázalo podezření z plánované machinace s městskými pozemky a osobního obohacování skrze společnost s utajenými vlastníky z řad tehdejšího vedení města (viz kauza Dalmatin). V komunálních volbách v říjnu 2010 dosáhly Věci černošické naprosto jednoznačného vítězství a v 21členném zastupitelstvu získaly 12 mandátů. Radu města jsme ale i tak vytvořili společně se zástupci sdružení nezávislí pro Černošice (3 zastupitelé, 1 radní) a TOP09 (2 zastupitelé, 1 radní). Starostou města se stal mgr. Filip Kořínek, který vedl vítěznou kandidátku Věcí černošických, a místostarostkou Daniela Göttelová.

Černošice si pod novým vedením již získali reputaci čistě a efektivně spravovaného města, včetně ocenění v soutěži Otevřeno x zavřeno, umístění Černošic na tzv. mapě „Bez korupce“, pozornosti celostátních médií transparentně prováděným výběrovým řízením s použitím elektronických aukcí apod. Městský úřad funguje s maximální otevřeností – na městském webu lze nalézt jednorázové i dlouhodobé smlouvy, detaily o veřejných zakázkách, přehled uhrazených faktur, zápisy ze schůzí rady i zastupitelstva, kalendář pracovních schůzek starosty, detailní rozpočet a další.

V roce 2014 jsme obhájili své působení ve vedení města a získali 9 mandátů ve volbách. Koalici jsme uzavřeli opět se stejnými koaličními partnery, jako v minulém volebním období, tedy s TOP09 a Nezávislými pro Černošice.

Náš volební program (2006) vč. seznamu kandidátů

Náš volební program (2010) vč. seznamu kandidátů

Náš volební program (2014) vč. seznamu kandidátů