Kauzy

Na této stránce ponecháváme pro připomenutí kauzy spojené s volebním obdobím 2006-2010, kdy jsme z opozičních lavic v zastupitelstvu a v rámci své informační a publikační činnosti skrze Zpravodaj Věci černošické upozorňovali na řadu kroků minulého vedení, které jsme považovali za neetické, nekompetentní, protiprávní, nehospodárné, netransparentní apod.