Rada

Rada města

Rada města je výkonným orgánem obce v oblasti samostatné působnosti a ze své činnosti odpovídá zastupitelstvu obce. Radu obce tvoří starosta, místostarosta (místostarostové) a další členové rady volení z řad členů zastupitelstva obce. Počet členů rady obce je vždy lichý – v Černošicích má rada 7 členů. Pravomoci rady stanovuje zákon o obci v paragrafu 99 a následujících.

Jednání městské rady nejsou přístupná veřejnosti. V Černošicích zasedá rada každý druhý týden v pondělí. Zápisy s jednání rady jsou zveřejňovány na webové stránce města a následně také v Informačních listech.Aktuální složení rady