Rada

Rada města

Rada města je výkonným orgánem obce v oblasti samostatné působnosti a ze své činnosti odpovídá zastupitelstvu obce. Radu obce tvoří starosta, místostarosta (místostarostové) a další členové rady volení z řad členů zastupitelstva obce. Počet členů rady obce je vždy lichý – v Černošicích má rada 7 členů. Pravomoci rady stanovuje zákon o obci v paragrafu 99 a následujících.

Jednání městské rady nejsou přístupná veřejnosti. V Černošicích zasedá rada každý druhý týden v pondělí. Zápisy s jednání rady jsou zveřejňovány na webové stránce města a následně také v Informačních listech.

Aktuální složení rady:

  • Filip Kořínek (starosta, předseda komise pro spolkovou činnost a komunitní život, člen výboru pro územní plánování)
  • Petr Wolf (člen rady, pověřený oblastí stavebních záležitostí)
  • Lenka Kalousková (členka rady, předsedkyně školské komise, členka grantového výboru)
  • Milena Paříková (členka rady, předsedkyně komise pro životní prostředí a vzhled města, členka sociální komise)
  • Šimon Hradilek (člen rady, předseda komise pro dopravu a bezpečnost, člen výboru pro územní plánování)
  • Tomáš Kratochvíl (člen rady, předseda pracovní skupiny pro rekonstrukci železnice, člen kontrolního výboru)
  • Jan Fara (člen rady)