Zastupitelstvo

Zastupitelstvo

Zastupitelstvo je vrcholným orgánem obecní samosprávy. Jeho pravomoci jsou definované zákonem o obcích (par. 84 a další).

Zasedání zastupitelstva jsou ze zákona vždy veřejná a volně přístupná. Každý občan má právo na zastupitelstvu vznášet vlastní dotazy na členy zastupitelstva / vedení města.

V Černošicích zasedá zastupitelstvo zhruba jednou za 4–8 týdnů. Termíny a program zasedání oznamuje městský úřad na úřední desce i na městských vývěskách.

Aktuální složení zastupitelstva

Pořadí ve volbách
Název strany
Podíl voleb. hlasů
Počet zastupitelů
Jména zastupitelů (aktuální stav – vč. změn od voleb) Povolání Funkce ve vedení města
1. Věci černošické
41,02 %
9 zastupitelů
Mgr. Filip Kořínek ředitel konzultační spol. Starosta, člen rady
PhDr. Lenka Kalousková, Ph.D. VŠ pedagog Členka rady
Mgr. Šimon Hradílek advokát Člen rady
Ing. Tomáš Hlaváček daňový poradce
Ing. Jan Fara, Ph.D. obchodní manažer Člen rady
Ing. Milena Paříková v penzi Členka rady
Ing. Tomáš Kratochvíl výkonný ředitel Člen rady
Prof. Karel Müller VŠ pedagog
MUDr. Josef Kraus lékař
2. Trojlístek
17,71 %
4 zastupitelé
Ing. Jakub Špetlák
Mgr. Tomáš Jandura
Ing. Ondřej Pařík
Mgr. et MgA. Simona Kysilková Šnajperková
3. ODS
15,70 %
3 zastupitelé
Mgr. Michal Strejček
Ing. David Otava
Ing. Jiří Pergl
4. TOP 09
13,61 %
3 zastupitelé
Ing. Petr Wolf
Mgr. Martina Řehořová, Ph. D.
Ing. Petr Ullrich
5. Česká pirátská strana
11,96 %
2 zastupitelé
Michal Trešl
Mgr. Jeřicha Marek