Kauza: Obecní pozemky v Husově ulici

Prodej obecních pozemků - byl regulérní?

Dne: 11. 12. 2007 | Daniela Göttelová

Jak jsme vás již informovali v našem předchozím zpravodaji, schválilo zastupitelstvo dne 3.9.07 prodej dvou obecních pozemků v Husově ulici firmě IDD spol. s r.o.

Obecní pozemky v Husově ulici prodány

Dne: 30. 10. 2007

Koncem června zveřejnila rada města na úřední desce záměr města prodat dva obecní pozemky (č. 1156/7 a 1156/9) o celkové rozloze 4 000 m2 na konci Husovy ulice v CHKO Český kras. Zcela bez vědomí a souhlasu zastupitelstva v tomto záměru uvedla, že město se zavazuje přivést na pozemky inženýrské sítě – veřejný vodovod, kanalizaci a elektřinu.