Kauza: Územní rozvoj a stavební projekty

Hrozba vyvlastnění kvůli tunelu způsobila poprask

Dne: 04. 10. 2010 | Daniela Göttelová, Filip Kořínek

Prázdninové veřejné projednání územního plánu – dokumentu pro budoucnost našeho města klíčového – mělo nečekaně dramatický průběh.

Jak zhodnotit pozemek (místo)starosty z ODS snadno a rychle

Dne: 04. 10. 2010 | Tomáš Hlaváček

Loňský, letošní a minimálně i příští rok bude po finanční stránce pro město Černošice velmi náročný. Hospodářská krize se promítá i do snížených příjmů města ve formě podílu na vybraných daních a každou investici nebo jiný mimořádný výdaj si město nyní musí rozmýšlet s mimořádnou obezřetností. Čeká nás výstavba školky na Vápenici, zadlužení rychle roste, některé jiné investice budou muset zřejmě být zrušeny nebo odloženy. Viz také článek Jak je na tom městský rozpočet.

Veřejné projednání návrhů regulačních plánů pro vybrané lokality

Dne: 23. 04. 2010 | Daniela Göttelová

Prolomené chodníky

Dne: 18. 02. 2010 | Filip Kořínek

V prosinci proběhlo důležité jednání, které se stalo vyústěním mé dlouhodobé snahy změnit nevhodný způsob stavby chodníků v našem městě*. Mnohé nově postavené chodníky jsou kvůli řešení v místech vjezdů na přilehlé parcely a do garáží nepohodlné pro chodce, nebezpečné pro kočárky, starší občany a invalidy, nevzhledné, a v neposlední řadě provedením odporují stavebnímu zákonu.

Co jsem si poznamenal na prezentaci

Dne: 09. 10. 2009 | Zapsal Michal Thuma (upravila Daniela Göttelová)

V pondělí 14.9. se od 18 hodin konala v Club kinu veřejná prezentace optimalizace trati Praha-Beroun. Bohužel jsme se jí nikdo z nás čtyř zastupitelů nemohl zúčastnit a proto jsme byli velmi rádi, když nám pan Thuma poskytl ke zveřejnění své osobní zápisky. Po konzultaci s panem Tvrdíkem z firmy Sudop jsem je upravila a doplnila. Pan Tvrdík mi rovněž poskytl celou prezentaci na CD, která je vám k dispozici zde (ZIP, 14MB).

Nové chodníky = nezájem a porušování předpisů

Dne: 25. 06. 2009 | Filip Kořínek

Černošice proinvestovaly již desítky milionů korun na rekonstrukcích komunikací a chodníků. Bohužel způsobem, který lze považovat za částečné mrhání prostředky a který porušuje technické předpisy i doporučení odborníků pro stavbu chodníků.

Hry s pozemky - platí pravidla jen pro někoho?

Dne: 24. 11. 2008 | Daniela Göttelová

Je v Černošicích „zeleně“ málo nebo moc? aneb nová zástavba zabere další volné plochy

Dne: 21. 11. 2008 | Filip Kořínek

Podle článku starosty Rádla v Informačních listech není pravda, že „spolu s postupující výstavbou ubývá v našem městě zeleně“. Argumentuje srovnáním staré fotky, kde ještě na území dnešních Černošic byla velká pole a louky, s fotografií současnou. A píše o tom, že město má plán na výsadbu několika set nových stromů.

Než skončí stavební uzávěra v okrajových částech Černošic

Dne: 18. 06. 2008 | Lenka Kalousková

V září 2006, těsně před koncem minulého volebního období, schválilo zastupitelstvo Černošic změnu územního plánu, která v blízké budoucnosti umožní rozsáhlou výstavbu v lokalitách Werichova, V Lavičkách, Akátová, Javorová, Na Koutech – východ.

Jak zatlouci informace stavebního úřadu?

Dne: 18. 06. 2008 | Daniela Göttelová

Nedávno se na okraji lesa u Karlické ulice vedle řadových garáží za vysokou trávou a hromadou hlíny objevil na stromě papír přitlučený hřebíky. Listina byla z boku přibita na strom asi 10 metrů od cesty tak, že při cestě ulicí nahoru nebyla vidět vůbec a cestou dolů jen velmi špatně a krátce.

Mají být chodníky rovné nebo křivé?

Dne: 18. 04. 2008 | Filip Kořínek

Při rekonstrukcích černošických ulic se bohužel projevuje velký nešvar poslední let. Jde o chodníky. Místo aby se stavěly tak, aby byly příjemné a bezpečné pro chodce – koneckonců již z názvu by mělo snad všem být jasné, že pro chodce jsou určeny především jsou většinou znetvořeny tak, aby maximální pohodlí poskytovaly autům, které přes ně dvakrát za den přejíždí do své garáže či zahrady...

Jak naložil úřad s připomínkami občanů? Strčil je do šuplíku!

Dne: 10. 12. 2007 | Daniela Göttelová

Na přelomu srpna a září tohoto roku se na úřední desce a na plotě v ulici Kladenská objevilo oznámení stavebního úřadu o zahájení řízení o dělení pozemku č. 2702/17 v této lokalitě za účelem výstavby rodinných domů (jedná se o jednu ze velkých dvou dosud nezastavěných zelených ploch v této části města – tou druhou je náměstí 5. května). Bylo v něm uvedeno, že námitky účastníků a připomínky veřejnosti mohou být uplatněny nejpozději v pondělí 1.10. v 10.30 hodin na ústním jednání, které se koná na úřadě...

Překopaná Mokropeská, a nic s tím neuděláte

Dne: 16. 10. 2007 | Filip Kořínek

To je jak mluvit do dubu. Vážně Kocourkov. Tato dvě lidová úsloví celkem výstižně navozují téma mého článku. Na první pohled Vám může připadat, že šlo o rozkopanou ulici. Doufám ale, že pozorný a chytrý čtenář pochopí, že důležitý pohled je ten druhý – co to vypovídá obecnějšího o správě našeho města. Totiž že je „něco shnilého ve státě dánském“.

Rekonstrukce Mokropeské ulice

Dne: 14. 06. 2007 | Lenka Kalousková a Filip Kořínek

Protože Mokropeská ulice je páteřní komunikací, kterou také využívají ve velké míře děti pro cestu do školy a zpět, seznámili jsme se detailně s projektem plánované rekonstrukce a všímali si, zda splňuje kritéria bezpečné cesty do školy. Zjistili jsme několik nedostatků, které by mohly ohrozit bezpečnost chodců - zejména chybějící veřejné osvětlení v horní části ulice, stávající parkoviště před restaurací U mlsného bobra, a dále jsme usilovali o bezpečné řešení chodníků.

Kdo reguluje regulativy

Dne: 12. 06. 2007 | Daniela Göttelová

Porovnáme-li Černošice s jinými městy z hlediska kvality komunikací, občanské vybavenosti, celkové upravenosti a pořádku, nutno konstatovat, že si nevedou příliš dobře. Evidentně nám schází několik desítek milionů korun na to, aby se situace zlepšila.