Kauza: Lokalita pod školou

Otevřený dopis radě města Černošice

Dne: 18. 06. 2010

Na zasedání 15.3. zastupitelstvo rozhodlo, že se nebude měnit územní plán na pozemcích pod školou a že město nepřijme dar, který měl umožnit realizaci plánu na obchodní centrum v této lokalitě a další související majetkové přesuny.

Pozemky pod školou – (ne)výhodný obchod?

Dne: 23. 02. 2010 | Tomáš Hlaváček

V posledních několika číslech našeho zpravodaje jsme se věnovali budoucímu využití prostoru pod mokropeskou školou a připravované dohodě se soukromými majiteli větší části těchto pozemků o změně jejich určení v územním plánu a převodu menších ploch do vlastnictví města. Jaký je nejnovější vývoj?

Dokumenty související s kauzou

Dne: 16. 12. 2009

Příspěvek do diskuze o využití pozemků pod Základní školou

Dne: 16. 12. 2009 | Hana Malátová

Chtěla bych vyjádřit svůj názor k využití pozemku pod školou. Už mě to opravdu zlobí, jak se tady nakládá s tím největším fondem obce, a to je krajina a zeleň. Jenže ta už pomalu mizí a my zůstaneme zavřeni ve spoustě domů. To, že Černošice vždy platily za výletní místo, se pomalu vytrácí. Zřejmě si budeme kupovat knížky, jak to tu bylo pěkné.

Jak jsem diskutoval

Dne: 08. 12. 2009 | Radim Jasek

Ve svých 42 letech jsem se poprvé ve svém životě rozhodl aktivně zúčastnit veřejné diskuse. Nakopl mne ne zrovna povedený návrh urbanistického řešení (snažím se vyjadřovat diplomaticky) jedné krásné lokality u nás v Černošicích. Představitelé města vyzývali k příspěvkům, a tak jsme s přítelem obětovali něco času a kromě názorového střetu nabídli s pomocí nejmenovaného urbanistického ateliéru i alternativní návrh.

Lokalita pod školou - alternativní řešení

Dne: 08. 12. 2009 | Radim Jasek, Jiří Dvořák

Tento příspěvek je reakcí níže podepsaných autorů na zveřejnění plánu „Nového městského centra pod školou“ v březnovém černošickém informačním listu, následné vysvětlení pánů Jirouta a Strejčka v květnovém černošickém listu a výzvu k podání námětů k diskusi zveřejněnou tamtéž. Vzhledem k tomu, že po třech měsících urgencí a snahy o setkání, či telefonický hovor se zainteresovanými představiteli města se nám nepodařilo tento náš příspěvek publikovat v černošickém informačním listu (viz drobný fejeton „Jak jsem diskutoval“), s díky využíváme zde nabídnutého prostoru.

Park nebo městské centrum v lokalitě pod školou?

Dne: 06. 12. 2009 | Tomáš Hlaváček

Představitelé našeho města opakovaně deklarují, že budoucí podoba pozemků pod školou má být předmětem široké veřejné diskuze. Ale ve skutečnosti „diskutují“ pouze s těmi, kteří s jejich záměrem městského centra bez výhrad souhlasí. Názory na využití předmětných pozemků, které se s jejich plánem více či méně rozcházejí, buď bez ostychu cenzurují (viz článek architekta Sticzaye v plném znění uveřejněný v minulém čísle našeho zpravodaje), odmítají jejich zveřejnění (viz zkušenost Radima Jaska uveřejněná v tomto zpravodaji) nebo se alespoň snaží o jejich zesměšnění (viz článek místostarosty Jirouta v říjnových Informačních listech).

Běžecký okruh, venkovní pódium a sáňkovací svah ANEBO obchody a bytové domy?

Dne: 10. 10. 2009 | Daniela Göttelová

Překvapení , zděšení a nesouhlas – to jsou reakce nejen mé, ale i mnohých dalších, kteří se dozvídají, co má vzniknout v lokalitě pod školou Mokropsy. Jistě na toto téma existují různé názory, řada laiků i architektů považuje výstavbu obchodního centra doplněného bytovými domy v těsné blízkosti základní školy za přinejmenším nevhodnou.

Městské centrum očima architekta – rezidenta Černošic

Dne: 09. 10. 2009 | Tomáš Hlaváček, Ing. arch. Peter Sticzay-Gromski

Články o městském centru v obou místních periodikách (Informační listy i zpravodaj Věci veřejné) jsem si se zájmem přečetl, protože bydlím v Černošicích  a jsem  architekt, který v dané lokalitě již před časem projektoval. Také jsem chtěl reagovat na přímou výzvu autorů článku o novém městském centru Informační listech  č.5, kteří žádali o konstruktivní náměty.

Pozemky pod školou – nové městské centrum?

Dne: 24. 06. 2009 | Tomáš Hlaváček

Tento článek reaguje na prezentaci konceptu nového městského centra v květnovém vydání Informačních listů od Michala Jirouta a Michala Strejčka.

Kdo má zájem o výstavbu pod školou

Dne: 05. 05. 2009 | Daniela Göttelová

aneb Jak Jirout se Strejčkem vyjednali dětem městské centrum