Kauza: Přístup k informacím

Výzva zastupitelům – dějství druhé

Dne: 22. 04. 2010 | Karel Pavlovský

(Jednalo se o výzvu všem zastupitelům, aby se pokusili zlepšit žalostný stav černošických IL. Hlavně ve smyslu otevření diskuzního prostoru širšímu plénu názorů a tím následně zlepšení informovanosti občanů Černošic.)

Kdo odpovídá za Informační list? Pokračování...

Dne: 22. 04. 2010 | Filip Kořínek

15. prosince 2009 jsem oficiálně požádal o informace o tom, jak přesně dnes vzniká radniční periodikum Informační list (IL), a kdo za co nese odpovědnost. V poslední době došlo k několika případům, které vnímáme jako zneužití a cenzuru a které souvisejí s podezřelými a kontroverzními kauzami. Nyní Vám přinášíme druhou část článku k tomuto tématu.

Cenzura a zneužívání. Kdo odpovídá za Informační list?

Dne: 23. 02. 2010 | Filip Kořínek

15. prosince 2009 jsem oficiálně požádal o informace o tom, jak přesně dnes vzniká radniční periodikum Informační list (IL), a kdo za co nese odpovědnost. V poslední době došlo k několika případům, které vnímáme jako zneužití a cenzuru a které souvisejí s podezřelými a kontroverzními kauzami, do kterých jsou zapleteni starosta Rádl, místostarosta Jirout a další představitelé města – s kauzou Dalmatin, se změnami na pozemcích pod školou, se zneužitým sponzorským darem.

Nepřijatelný způsob zveřejňování informací

Dne: 22. 02. 2010 | Filip Kořínek

Vyzývám městský úřad, aby při zveřejňování svých odpovědí na dotazy podle zákona 106 o přístupu k informacím, které jsou vždy v elektronické podobě i na městském webu (v části úřední deska), zveřejnil VŽDY i původní dopis tazatele, resp. jeho obsah. V opačném případě (za současné praxe) má totiž zveřejnění odpovědí pro občany zcela nulovou hodnotu – například odpověď ve formě „Ad 3) O této věci rozhodne rada.“ je zcela nepochopitelná, když občan (návštěvník webu) nemá možnost zjistit, na co se tazatel v bodě č. 3 úřadu ptal.

Rozhovor se Stanislavem Boloňským – bývalým starostou města Roztoky a redaktorem roztockého ODRAZU

Dne: 10. 10. 2009 | Daniela Göttelová

S.Boloňský (ED) - zakladatel a mluvčí Občanského fóra v Roztokách, zastupitel od roku 1994, v letech 1994-2002 člen městské rady, v období 2002-2006 starosta Roztok, nyní v opozici (člen školské komise a Školské rady ZŠ). V redakční radě Odrazu - měsíčníku, který vydává a zdarma distribuuje město Roztoky v nákladu 3 800 výtisků, pracoval v období 1994-2002, z toho 1998-2002 jako odpovědný redaktor.

Černošické naklánění

Dne: 10. 10. 2009 | Daniela Göttelová

K napsání tohoto příspěvku mě přiměly dvě věty formulované kolegou zastupitelem Strejčkem (VPM) v rámci debaty o Informačních listech (IL) na internetovém diskusním fóru. První věta zní: „Dokud existuje většinová koalice, která je odrazem přání většiny voličů, jede se podle jejích not.“ a druhá „Návrh na změnu I.L. mám připravený, ale nechám si to do voleb pro voliče.“ S první si dovolím polemizovat a na druhou reagovat zveřejněním své, resp. naší představy o možné podobě Informačních listů jako seriózního periodika občanů našeho města.

Chcete diskutovat? Máte smůlu, není kde!

Dne: 05. 05. 2009 | Daniela Göttelová

Příspěvek v březnových IL, v němž je představena studie na vytvoření nového městského centra před mokropeskou základní školou končí větou, která si rozhodně zaslouží pozornost, a to nejen pro svoji jazykovou úroveň: „Představením tohoto projektu otevíráme širokou diskusi s veřejností, protože se jedná o zásadní zásah do rozvoje Černošic, který podstatně ovlivní další rozvoj našeho města“.

Jak se černošičtí zastupitelé snažili, aby Česká televize už nemohla přijet

Dne: 17. 04. 2008 | Filip Kořínek

Česká televize natáčela na zasedání černošického zastupitelstva 20.3. reportáž o pořizování obrazových záznamů. V této věci proběhla živá diskuze poté, co byl nejdříve zastupitelem strany Věci veřejné Filipem Kořínkem předložen ucelený návrh změn jednacíh

Noviny, které platíme, aniž je chceme

Dne: 09. 04. 2008 | Daniela Göttelová

Stranický tlampač za veřejné peníze, hlásná trouba radnice, ospalý socialismus, radniční nalejvárna, informační totalita – těmito přívlastky jsou označována radniční média v celé republice. Na černošický Informační list, který dostáváme každý měsíc do svých schránek, můžeme použít kterýkoliv z nich. Všechny sedí...

Zastupitelka VV Daniela Göttelová v pořadu Českého rozhlasu

Dne: 01. 11. 2007 | Daniela Göttelová

Zastupitelka VV Daniela Göttelová v pořadu Českého rozhlasu Zaostřeno na občana - mezi tématy rozhovoru je například incident s vyvedením paní Göttelové z Městského úřadu policií, pozitivní stanovisko Ministerstva vnitra k poskytování informací (viz také odkaz níže) a nebo ke zveřejnění čísel služebních mobilů městských úředníků

Přiměřeně, přiměřeně

Dne: 15. 10. 2007 | Daniela Göttelová

Když na stůl starosty Rádla dorazil dopis z Ministerstva vnitra, v němž se napsáno, že jeho snaha omezovat zastupitele Věcí veřejných v přístupu k informacím je nezákonná, nebyl asi pan starosta zrovna potěšen. Ale nelenil a vyslal na totéž ministerstvo dvě zkušené úřednice s několika velmi sugestivními dotazy ve snaze získat odpovědi, které by alespoň otupily hrany původního ministerského stanoviska. Odpovědi z ministerstva jsou suché a v mezích zákona, i když místy se jejich autorka přece jen pouští do lehce krkolomných konstrukcí...

Informační nebo Rádlovy listy?

Dne: 08. 10. 2007 | Tomáš Hlaváček

Zneužívání městských periodik k politické propagandě vládnoucích představitelů města je obecně dosti rozšířená praktika a ani v Černošicích tomu doposud nebylo jinak. Touto problematikou se také již zabývala Daniela Göttelová v dubnovém vydání našeho zpravodaje...

Černošice na 8. místě v celé ČR v anketě "Otevřeno x Zavřeno"

Dne: 30. 09. 2007 | Daniela Göttelová

Černošice na 8. místě v celé ČR v anketě "Otevřeno x Zavřeno" (Černošice bodovaly v sekci Zavřeno, tj. mezi "ignoranty a cenzory". Anketu vyhlašuje Otevřená společnost, o.p.s., vedená ing. O. Kužílkem, mj. spoluautorem zákona o svobodném přístupu k informacím a propagátorem informovanosti a občanské společnosti. Přečtěte si zdůvodnění nominace a jejího posouzení porotou.)

MV ČR odpovídá na následné dotazy městského úřadu

Dne: 07. 08. 2007 | Daniela Göttelová

MV ČR odpovídá na následné dotazy městského úřadu (dopis MV ČR, 7.8.2007)

Ministerstvo vnitra nám potvrzuje NESPRÁVNOST postupu starosty A. Rádla ve věci přístupu k informacím (dopis MV ČR, 16.7.2007)

Dne: 16. 07. 2007 | Daniela Göttelová

Ministerstvo vnitra nám potvrzuje NESPRÁVNOST postupu starosty A. Rádla ve věci přístupu k informacím (dopis MV ČR, 16.7.2007)

Práva na odvolání se nevzdávejte

Dne: 12. 06. 2007 | Daniela Göttelová

Tento dům vzniká v ulici V kosině v blízkosti lesa a k pramalé radosti sousedů, kteří se ve stavebním řízení ohradili mimo jiné proti jeho neúměrné výšce....

Opoziční zastupitelé nemají přístup ke smlouvám

Dne: 11. 06. 2007 | Daniela Göttelová

Zastupitelům Věcí veřejných se podařilo získat seznam všech faktur nad 50.000 Kč uhrazených městem za rok 2006. V té souvislosti jsme požádali o poskytnutí smluv, které město uzavřelo s firmami, jimž se ročně platí částky v hodnotě několika milionů. Jedná se o firmy Rumpold (svoz odpadů), Eltodo (veřejné osvětlení), Aquaconsult (vodovody a kanalizace) a Polysoft (počítače)....

Göttelová vs. rada města Černošice

Dne: 06. 06. 2007 | Daniela Göttelová

Myslím, že málokomu z nás činí potěšení řešit své spory skrze soudy. Někdy je však nezbytné tento způsob řešení situace použít, nechtějí-li úřady plnit své zákonné povinnosti dobrovolně. Mám za sebou jednu takovou osobní zkušenost.

O čem Černošice (ne)mluví

Dne: 31. 05. 2007 | Daniela Göttelová

O čem Černošice (ne)mluví (článek MF Dnes – Praha, 31.5.2007)

Výzva (v souvislosti s vyvedením zastupitelky D. Göttelové Městskou policií)

Dne: 10. 04. 2007 | Pavel Dražan

Dne 21.3. byla vyvedena z Městského úřadu zastupitelka paní Göttelová. Byla vyvedena Městskou policií proto, že si dovolila požádat o kopii smlouvy Města Černošice s firmou Strabag, která má realizovat rekonstrukci Karlické ul., a která je ze zákona přístupná nejen zastupitelům, ale komukoliv z nás...

Nejsme ovce

Dne: 09. 04. 2007 | Daniela Göttelová

Jak už jsme naznačili v únorovém letáku Věcí veřejných, někteří zastupitelé nemají cestu k informacím na úřadě snadnou. Řeč je pochopitelně o zastupitelích opozičních. Na posledním zasedání zastupitelstva pan starosta Rádl dokonce veřejně přiznal, že opozice má ztížený přístup k informacím o termínu konání zastupitelstva...

Opoziční zastupitelé nemají přístup k informacím o hospodaření města

Dne: 09. 02. 2007 | Daniela Göttelová

Starosta Rádl si osobuje právo určovat, které informace souvisejí s výkonem funkce zastupitele a do čeho už opozice nemá strkat nos. Zákon o obcích (č. 128/2000 Sb.), který řeší tuto problematiku v § 82 c) mu však tento svérázný přístup neumožňuje...