Kauza: Centrum Vráž

Kulturně-společenský sál, věžička, bytový dům...

Dne: 18. 06. 2010 | Filip Kořínek, Tomáš Hlaváček

Než bylo před několika lety kvůli stavbě Centra Vráž zbořeno tehdejší kulturní středisko, uzavřelo město smlouvu, podle které IBS Rokal městu převedla 3 miliony korun a zavázala se v novém objektu vybudovat nový kulturní sál a učebny, na jejichž koupi by město deponovanou částku použilo – a město se zavázalo prostory za odhadní cenu odkoupit.

Výzva – vyjádřete se k projektu kulturního sálu v Centru Vráž

Dne: 17. 04. 2008 | Filip Kořínek

Vyzýváme občany, aby kontaktovali své zastupitele, městský úřad či přímo starostu a místostarosty, nebo jinak vyslovili svůj názor, a připojili se k nám v úsilí dosáhnout toho, aby na vráži vznikla důstojná náhrada za nedávno zbořené kulturní středisko.

Centrum Vráž - geneze a vývoj kauzy

Dne: 01. 02. 2008 | Daniela Göttelová

Centrum Vráž je neprůhledná pochybná stavba, která je důkazem toho, jak vedení města nedokáže hájit veřejný zájem a nadstandardním způsobem vychází vstříc soukromému investorovi. Podívejme se na tuto kauzu od začátku...

Stane se načerno postavené 5. patro dominantou?

Dne: 04. 01. 2008 | Daniela Göttelová

Páté patro na jednom z objektů Centra, které je postaveno na černo v rozporu s územním plánem města a se stavebním povolením, možná bude prohlášeno za "dominantu". Pokud se tak stane, nebude se na něj vztahovat stavební zákon a nebude možno ho odstranit jako černou stavbu...

Kulturní sál v Centru Vráž

Dne: 01. 06. 2007 | Lenka Kalousková

Stávající kulturní sál v Městském kulturním středisku na Vráži je velký cca 145m2 a je denně hojně využíván různými zájmovými skupinami(dětské centrum Mraveniště, Sokol, aerobic, divadelní kroužek, šermíři apod.). Jak všichni víme, současný kulturák bude zbourán a na jeho místě vyroste nová stavba, ...