Volby 2022

Vyjádření k letáku, který se v noci před volbami objevil po celých Černošicích.

Volební program
  • Pokračování úspěšného rozvoje města
  • Podpora aktivního života místní komunity
  • Kvalitní vzdělávání ve školách
  • Spolehlivá a tichá hromadná doprava
  • Odpovědnost k přírodě i k lidem
  • Silná role v regionu i ve vztahu ke státu
  • Dobrá péče o městský majetek
  • Kvalitní vzhled veřejných prostranství
  • Zdravé městské finance
  • Pozitivní atmosféra a styl, zapojení veřejnosti

Přečtěte si celý náš volební program 2022

Náš volební program a kandidáti

Jak jsme plnili náš volební program z roku 2018.

Praktické informace

Volby do zastupitelstva města proběhnou ve dnech 23. – 24. září 2022.

Jak volit a další informace ke komunálním volbám

Adresy volebních místností:

okrsek č. 1 Radnice města Černošice, Karlštejnská 259, Černošice
okrsek č. 2 Základní umělecká škola, Střední 403, Černošice
okrsek č. 3 Základní škola, Pod Školou 447, Černošice
okrsek č. 4 Městský sál na Vráži, Mokropeská 2027, Černošice
okrsek č. 5 Základní škola Černošice, Pod Školou 447, Černošice
okrsek č. 6 Hasičská zbrojnice Mokropsy, Srbská 999, Černošice
okrsek č. 7 Mateřská škola Husova, Husova 2336, Černošice


Zakřížkováním celé kandidátky nejlépe podpoříte náš mandát!
Jak volit?