Kandidáti 2022

Mgr. Filip Kořínek

Filip Kořínek

V Černošicích žije 19 let, dětství strávil ve Všenorech, pět let v Praze. Vystudoval ekonomii na Universitě Karlově, s krátkým stipendiem na pařížské Sorbonně. Od r. 1997 vede vlastní konzultační společnost pro průzkum trhu a zahraniční obchod ve střední a východní Evropě. S manželkou Vendulou má syna a dceru. Jezdí na lyžích, snowboardu a na kole, hraje volejbal a na kytaru. Od přelomového úspěchu Věcí černošických ve volbách 2010 je starostou.

E-mail: f.korinek@vecicernosicke.cz


Mgr. Šimon Hradilek

Mgr. Šimon Hradilek

V Černošicích bydlí od roku 1984. S manželkou Marií vychovávají čtyři syny. Vystudoval Právnickou fakultu UK a pracuje jako advokát. Je členem dozorčí rady Nadace Divoké husy. Od roku 2010 je zastupitelem a členem rady města.

E-mail: s.hradilek@vecicernosicke.cz


PhDr. Lenka Kalousková, Ph.D.

Lenka Kalousková

Vystudovala historii a němčinu na Filozofické fakultě UK, kde v roce 2001 obhájila doktorát, během studií absolvovala stipendijní pobyty na univerzitách v Německu a ve Švýcarsku. V současné době působí na Fakultě mezinárodních vztahů VŠE v Praze. Ráda chodí do přírody, jezdí na kole a tráví čas se svou rodinou. Od roku 2006 je zastupitelkou, od 2010 radní. V Černošicích žije od narození, její předkové patřili k prvním obyvatelům Vráže. I proto jí na Černošicích tolik záleží a chce, abychom se tu všichni cítili dobře.

E-mail: l.kalouskova@vecicernosicke.cz


Ing. Jan Fara, Ph.D.

Jan Fara

Absolvent Elektrotechnické fakulty ČVUT. Následné studium financí a kurzy řízení lidí. Pracuje jako ředitel české technologické společnosti. Jeho prioritou je efektivní řízení a zapojení širší veřejnosti do života Černošic. V Černošicích pravidelně pořádá podzimní plesy, podporuje dobročinné aktivity; je členem grantové a stavební komise. Má čtyři děti a s manželkou Jaroslavou bydlí v Černošicích již 29 let.

E-mail: j.fara@vecicernosicke.cz


Ing. Tomáš Kratochvíl

Tomáš Kratochvíl

Vystudoval biokybernetiku na Elektrotechnické fakultě ČVUT. Je jednatelem české kosmetické společnosti. Podporuje komunitní aktivity, je spoluorganizátorem Černošického běhu. V Černošicích žije s manželkou 25 let, má dva syny. Od roku 2010 členem zastupitelstva, od roku 2014 člen rady města.

E-mail: t.kratochvil@vecicernosicke.cz


Michal Trešl

Michal Třešl

Žije v Černošicích celý život a patří k jedné ze starších místních rodin. Živí se jako živnostník v oboru uměleckého kovářství. Aktuálně se zabývá kombinací tradičního volného zpracování oceli s moderními high-tech technologiemi a kompozitními materiály. Je členem zastupitelstva města od roku 2016. Má rád milou společnost, přírodu a pěší turistiku.

E-mail: m.tresl@vecicernosicke.cz


Ing. Milena Paříková

Milena Paříková

Absolventka VŠCHT v Praze. Vdaná, matka dvou dospělých synů. Je dlouholetou členkou Sokola Černošice a černošického tenisového klubu. V Černošicích žije 44 let, rodina manžela již od roku 1940. Od roku 2010 zastupitelka a členka městské rady.

E-mail: m.parikova@vecicernosicke.cz


Ing. Tomáš Hlaváček

Tomáš Hlaváček

Daňový poradce, absolvent Fakulty financí a účetnictví na Vysoké škole ekonomické v Praze a stipendijního studia na London School of Economics. Do roku 2013 byl partnerem mezinárodní advokátní kanceláře White & Case, předtím působil ve společnosti Arthur Andersen. V současné době vede vlastní poradenskou firmu. Ženatý, dvě dcery a syn. Od roku 2006 zastupitel, mezi lety 2010 a 2014 také člen rady. Poslední tři volební období pověřený zastupitel pro otázky územního plánu a regulačních plánů.

E-mail: t.hlavacek@vecicernosicke.cz


Bc. Tomáš Vodička

Bc. Tomáš Vodička

V Černošicích je ředitelem sportovního atletického klubu a organizuje zde sportovní akce pro děti a dospělé. Vystudoval Fakultu tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, kde pokračuje navazujícím Magisterským studiem. Je profesionálním trenérem atletiky, sportovním manažerem a kondičním trenérem. Trénuje vrcholové sportovce a kondičně připravuje také hokejový A tým SK Černošice. V ČR vyškolil přes 100 trenérů dětí a mládeže. V Černošicích žije zatím pouze 2 roky, ale od malička sem dojíždí za sportem.

E-mail: t.vodicka@vecicernosicke.cz


Prof. PhDr. Karel Müller PhD.

Karel B. Müller

V současné době přednáší na katedře politologie a mezinárodních vztahů na vysoké škole CEVRO Institut. V Černošicích žije od narození, je celoživotním členem místního tenisového oddílu. Má šestnáctiletou dceru a jedenáctiletého syna. Od roku 2010 je zastupitelem, v letech 2014 až 2018 byl členem rady.

E-mail: k.muller@vecicernosicke.cz


Mgr. Kateřina Hicks Pavlitová

Mgr. Kateřina Hicks Pavlitová

Vystudovala učitelství češtiny a angličtiny na FF UK. Deset let vedla zastoupení agentury CzechTourism v New Yorku, poté vedla PR pro mezinárodní hotel a na zahraničním marketingu Prahy pracovala ve společnosti Prague City Tourism. V současné době se chystá vrátit ke své původní učitelské profesi. V Černošicích žije od narození ve vile z r. 1910, se svým americkým manželem a třemi kočkami vychovává čtrnáctiletého sy­na.

E-mail: k.hicks@vecicernosicke.cz


Tomáš Bohata

Tomáš Bohata

Vyučen v oboru Truhlář. V současné době se zabývá zakázkovou výrobou nábytku, správou a údržbou budov. V Černošicích žije od narození, je členem Sboru dobrovolných hasičů Mokropsy a vyučuje dílny na 2.st ZŠ Černošice.

E-mail: t.bohata@vecicernosicke.cz


Ing. Mgr. Daniel Zejda

Ing. Mgr. Daniel Zejda

Vystudoval právo na Univerzitě Karlově a mezinárodní obchod na VŠE v Praze. Přes 20 let se věnuje advokacii a projektovému řízení. V Černošicích žije od roku 2005. S manželkou Zuzanou vychovávají 5 dětí. S městem spolupracoval na řadě projektů (coworkingové centrum, participativní rozpočet Černošická šance, komunální odpadová společnost POBERO).

E-mail: d.zejda@vecicernosicke.cz


MUDr. Josef Kraus

Josef Kraus

Absolvoval 1. lékařskou fakultu University Karlovy, obor všeobecné lékařství. V současné době pracuje jako člen traumatologického týmuI. chirurgické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Specializuje se na problematiku sportovních úrazů a chirurgii ruky. Je ženatý, má dceru ve věku třinácti let. V Černošicích žije od narození. Od r. 2010 člen zastupitelstva, dále též člen kontrolního výboru.

E-mail: j.kraus@vecicernosicke.cz


Mgr. Magdalena Gräf

Mgr. Magdalena Gräf

Absolvovala studium překladatelství a tlumočnictví na univerzitě v Mnichově (němčina, španělština, angličtina), dnes se specializuje na problematiku řízení rizik kybernetické bezpečnosti. Narodila se v Rumunsku, bydlela v několika evropských zemích. V České republice, kde se cítí doma, žije 12 let. V Černošicích žije sice pouze 2 roky, ale již jí stačily přirůst k srdci. Je aktivní členkou místní komunity, její jedenáctiletý syn navštěvuje základní školu v Mokropsech. Zajímá se o otázky zdravého životního stylu

E-mail: m.graf@vecicernosicke.cz


Ing. Václav Kurel

Ing. Václav Kurel

Vystudoval podnikovou ekonomiku na Vysoké škole ekonomické v Praze. Pracuje jako ředitel firmy, která provozuje aplikaci Benefit Plus na správu zaměstnaneckých výhod. Do Černošic se přistěhoval se ženou a dvěma dětmi v roce 2011. V červnu 2018 založil společně s dalšími lidmi Spolek přátel černošické školy. Spolek natáčí školní video podcasty Od tabule a pomáhá škole v komunikaci na sociálních sítích. V listopadu 2021 byl zvolen jako zástupce rodičů do Školské rady ZŠ Černošice na druhé funkční období.

E-mail: v.kurel@vecicernosicke.cz


Tereza Vobořilová, DiS.

Tereza Vobořilová

Absolventka Vyšší odborné školy ekonomické, 2,5 roku strávila na studijním pobytu ve Velké Británii. Pracuje jako konzultant v IT, specializuje se na HR systémy. Působila v Komisi životního prostředí a pořádku ve městě a v Mateřském centru TAM TAM Mraveniště. V Černošicích žije s manželem od roku 2004, manžel od narození. Má tři dcery.

E-mail: t.voborilova@vecicernosicke.cz


Ing. Petr Lágner

Petr Lagner

Absolvoval Fakultu podnikohospodářskou na Vysoké škole ekonomické. V současné době pracuje jako obchodní ředitel české pobočky mezinárodní komunikační agentury Publicis. V Černošicích žije od narození, je členem Sboru dobrovolných hasičů Mokropsy a za černošický Sokol hraje stolní tenis. Je ženatý, má jedenáctiletého syna a sedmiletou dceru. Od roku 2010 je členem finančního výboru města.

E-mail: p.lagner@vecicernosicke.cz


Jakub Stádník

Jakub Stádník

Aktuálně dokončuje magisterské studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, kde se mj. věnuje akademické a publikační činnosti. Pracuje jako poradce radní pro oblast kultury, výstavnictví a cestovního ruchu na magistrátu hl. m. Prahy. Současně je také právním asistentem v pražské advokátní kanceláři, zaměřující se na francouzskou klientelu. V Černošicích žije od narození.

E-mail: j.stadnik@vecicernosicke.cz


Mgr. Klára Hošková

Mgr. Klára Hošková

Vystudovala historii a germanistiku na univerzitě v Heidelbergu, kde, mimo pracovní stáže (Finsko, Francie, Česko), od dětství žila 22 let. Do rodné Prahy se vrátila v roce 2014 jako SŠ pedagog na Německé škole, kde mimo vyučování koordinuje projekty (Erasmus+, UNESCO, dokumentární dílny). Aktuálně dokončuje doktorát a těší se na první dítě, které bude brzy vychovávat s partnerem v Černošicích. V této krásné obci žije od roku 2019, partnerova rodina zde má kořeny po vícero generací.

E-mail: k.hoskova@vecicernosicke.cz


Ing. Pavel Tichý

Ing. Pavel Tichý

V roce 2001 promoval na Podnikohospodářské fakultě VŠE. Od roku 1999 vede vlastní firmu v oblasti internetových aplikací a obchodů, v současnosti rozvíjí též síť očních optik v České republice a na Slovensku. V Černošicích bydlí trvale od roku 2005, ale strávil zde velkou část života, ať už na chatě na Vráži nebo u prarodičů v Mokropsech (babička bývala ředitelkou školky v Topolské). V letech 2010 – 2018 byl členem zastupitelstva

E-mail: p.tichy@vecicernosicke.cz