Vyjádření k letáku, který se v noci před volbami objevil po celých Černošicích.

Obecně: moc nás mrzí, že naše občanské soužití bylo zašpiněno takovýmto brutálním způsobem – šířením pomluv (trestný čin dle par. 184 TZ) jen pár hodin před otevřením volebních místností.

Vecně: autorem a šiřitelem letáku i webu je Rudolf Sikora, občan Prahy, který v Mokropsech koupil za cca 3 mil. Kč dva pozemky v ploše vymezené pro sport, zřejmě s cílem využít slabého místa pravidel a postavit si „byt správce“ (sportovního zařízení) – jenže tuto kličku má znemožnit připravovaná změna územního plánu, proti níž teď usilovně bojuje na každém zastupitelstvu; skrytě chce podpořit místní ODS, jejíž zastupitelé navrhl změnu ÚP zastavit.

P.S. Přijďte k volbám, přiveďte své blízké, nenechte za sebe rozhodovat jiné. Je to důležité.

Dne: 23. 09. 2022 | Filip Kořínek