Věci černošické aneb: nové jméno – stejný obsah

Věci veřejné Černošice mění svůj název na Věci černošické – chceme tím zdůraznit své výlučné zaměření na záležitosti našeho města a svojí nezávislost na celostátní politice. Ve správě města není tradiční politická orientace relevantní. V Černošicích nás podporují lidé ze všech částí politického spektra. Pro voliče ODS, ČSSD, zelených, KDU-ČSL i jiných celostátních stran je v Černošicích zásadní zvolit si zastupitele, kteří budou schopni dobře město spravovat – ochránit jeho charakter, zajistit udržitelný rozvoj a zlepšit kvalitu života. Vyzýváme staré i nové obyvatele Černošic, aby zde nevolili podle svého obvyklého stranického klíče.

V roce 2006 jsme se pod vedením Daniely Göttelové rozhodli přestat jen zvenku přihlížet, jak naše město spravují jiní – umožňují masivní novou zástavbu, v některých případech protěžují vlastní soukromé zájmy, brání otevřené informovanosti občanů, dělají věci polovičatě atd. Do černošického dění jsme vstoupili pod názvem strany Věci veřejné, která tehdy působila jako čistě komunální uskupení v Praze 1 a my jsme vytvořili jakousi nezávislou stejnojmennou buňku v Černošicích. Zdála se nám blízká svým vymezením vůči tamní vládnoucí ODS a nepravostem, které se pod jejím vedením na tamní radnici odehrávaly. Její název dobře vyjadřoval jeden z našich hlavních cílů v situaci, kdy toky informací v Černošicích byly často všechno možné, jen ne transparentní.

Dílčí úspěch ve volbách 2006

Hned napoprvé se nám podařilo ve volbách získat výraznou podporu černošických obyvatel – pro takto nový lokální subjekt byl zisk čtyř zastupitelských mandátů, celkově 16 % všech hlasů a vítězství v jednom ze čtyř volebních okrsků (celkově třetí místo) velkým úspěchem. Bohužel dosavadní koalice si ale i tak ještě udržela dostatek zastupitelských mandátů, aby mohla znovu obsadit vedení města. My jsme zůstali v opozici. Své cíle (tj. i vůli svých voličů) prosazujeme aktivní opoziční prací. A v rámci možností celkem úspěšně. K transparentnosti, kontrole vedení města a informovanosti občanů výrazně přispíváme vydáváním Zpravodaje, který právě čtete. V zastupitelstvu i odborných komisích rady a výborech jsme prosadili řadu svých návrhů. V zastupitelstvu jsme jednoznačně nejaktivnější silou. A dostává se nám čím dál větší a otevřenější podpory ze strany občanů i některých městských úředníků. Věříme, že máme „našlápnuto“ k vítězství v černošických komunálních volbách na podzim příštího roku.

Jde nám o Černošice

Abychom se mohli plně soustředit na svoji činnost, jejímž cílem je zejména udržitelný a kvalitní rozvoj Černošic, zabránění překotné výstavbě, která snižuje kvalitu života všech obyvatel, transparentnost správy města a eliminace konfliktu osobních zájmů, rozhodli jsme se do budoucna vystupovat pod názvem Věci černošické. Strana Věci veřejné, která nám před několika roky propůjčila svůj název, se totiž mezitím zapojila do celostátní politiky, a to je pro nás zásadní změna. My, místní zastupitelé zvolení za Věci veřejné, v celostátních volbách volíme různé politické strany (většinou pravicové a středopravicové) a naše názory se s programem strany Věci veřejné pro parlamentní volby shodují někdy více, jindy méně. Ale hlavně se celostátní politikou prostě vůbec nechceme zabývat. Na pražské centrále VV jsme vždy byli zcela nezávislí – z hlediska financí (veškeré výdaje hradíme z vlastních soukromých prostředků, viz článek ve Zpravodaji 10/2009) i náplně své činnosti (mezi námi a centrálou probíhala zcela minimální komunikace, své cíle i principy jsme si vždy stanovovali a prosazovali zcela samostatně a odpovědnost cítíme jen vůči obyvatelům našeho města).

Považujeme za správné a potřebné, abychom se i názvem jasně vymezili jako subjekt, který je zcela suverénní a nezávislý a kterému jde jen o obyvatele Černošic. O vítězství ve volbách na podzim 2010 se tedy budeme snad i díky Vašemu hlasu ucházet jako sdružení nezávislých kandidátů VĚCI ČERNOŠICKÉ.

Věci černošické
Daniela Göttelová, Filip Kořínek, Lenka Kalousková, Tomáš Hlaváček
a další naši kandidáti do komunálních voleb 2010

Dne: 06. 12. 2009 | Filip Kořínek