Kandidati 2018

Mgr. Filip Kořínek

Filip Kořínek

V Černošicích žije již 15 let, dětství strávil ve Všenorech, pak pět let v Praze. Je absolventem ekonomie na Universitě Karlově, s krátkým stipendiem na pařížské Sorbonně. Od r. 1997 vede vlastní konzultační společnost pro průzkum trhu a zahraniční obchod ve Střední a Východní Evropě. Je ženatý, má syna a dceru. Aktivně sportuje. Od roku 2006 je zastupitelem, od roku 2010 starostou. Vede komisi pro spolkovou činnost a komunitní život.

E-mail: f.korinek@vecicernosicke.cz


PhDr. Lenka Kalousková, Ph.D.

Lenka Kalousková

Vystudovala historii a němčinu na Filozofické fakultě UK, kde v roce 2001 získala doktorát. Absolvovala stipendijní pobyty na univerzitách v Německu a ve Švýcarsku. V současné době působí jako zástupce vedoucího na Katedře německého jazyka Vysoké školy ekonomické v Praze a je členkou fakultního senátu. Od roku 2006 zastupitelkou, od 2010 radní. Vdaná, syn a dcera. V Černošicích žije od narození – její předkové patřili mezi první obyvatele Vráže.

E-mail: l.kalouskova@vecicernosicke.cz


Mgr. Šimon Hradilek

Mgr. Šimon Hradilek

V Černošicích bydlí od roku 1984. S manželkou Marií vychovávají čtyři syny. Vystudoval Právnickou fakultu UK a pracuje jako advokát. Je členem dozorčí rady Nadace Divoké husy. Od roku 2010 je zastupitelem a členem rady města zvoleným za Nezávislé pro Černošice.

E-mail: s.hradilek@vecicernosicke.cz


Ing. Jan Fara, Ph.D.

Jan Fara

Absolvent Elektrotechnické fakulty ČVUT. Následné studium financí a kurzy řízení lidí. Dnes má na starost rozvoj obchodu v mezinárodní technologické společnosti. Je členem klubu Transparency International. Jeho prioritou je efektivní řízení a zapojení širší veřejnosti do života Černošic. V Černošicích pravidelně pořádá podzimní plesy, podporuje dobročinné activity je členem grantové a stavební komise. Má čtyři děti a s manželkou Jaroslavou bydlí v Černošicích již 25 let.

E-mail: j.fara@vecicernosicke.cz


Ing. Milena Paříková

Milena Paříková

Absolventka VŠCHT v Praze. Vdaná, matka dvou dospělých synů. Je dlouholetou členkou Sokola Černošice a černošického tenisového klubu. V Černošicích žije 40 let, rodina manžela již od roku 1940. Od roku 2010 zastupitelka a členka městské rady.

E-mail: m.parikova@vecicernosicke.cz


Ing. Tomáš Kratochvíl

Tomáš Kratochvíl

Vystudoval biokybernetiku na Elektrotechnické fakultě ČVUT. Je výkonným ředitelem české kosmetické společnosti. Podporuje komunitní aktivity, je spoluorganizátorem Černošického běhu. V Černošicích žije s manželkou a dvěma syny 21 let. Od roku 2010 členem zastupitelstva, od roku 2014 člen rady města.

E-mail: t.kratochvil@vecicernosicke.cz


Ing. Tomáš Hlaváček

Tomáš Hlaváček

Daňový poradce, absolvent Fakulty financí a účetnictví na Vysoké škole ekonomické v Praze a stipendijního studia na London School of Economics. Do roku 2013 byl partnerem mezinárodní advokátní kanceláře White & Case, předtím působil ve společnosti Arthur Andersen. V současné době vede vlastní poradenskou firmu. Ženatý, dvě dcery a syn. Od roku 2006 zastupitel, mezi lety 2010 a 2014 také člen rady. Poslední dvě volební období pověřený zastupitel pro otázky územního plánu a regulačních plánů.

E-mail: t.hlavacek@vecicernosicke.cz


Prof. Karel Müller

Karel B. Müller

V současné době je vedoucím katedry Politologie na Vysoké škole ekonomické v Praze. V Černošicích žije od narození, je celoživotním členem místního tenisového oddílu. Má dvanáctiletou dceru a sedmiletého syna. Od roku 2010 je zastupitelem, od roku 2014 také členem rady.

E-mail: k.muller@vecicernosicke.cz


MUDr. Josef Kraus

Josef Kraus

Absolvoval 1. lékařskou fakultu University Karlovy, obor všeobecné lékařství. V současné době pracuje jako člen traumatologického týmu I. chirurgické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Specializuje se na problematiku sportovních úrazů a chirurgii ruky. Je ženatý, má dvě dcery ve věku 13 a 9 let. V Černošicích žije od narození. Od r. 2010 člen zastupitelstva.

E-mail: j.kraus@vecicernosicke.cz


Mgr. Klára Pondělíčková

Klara Pondelickova

Vystudovala právo na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, zabývá se především správním právem a právem územní samosprávy. Je členkou Komise rady města Černošice pro školství. Je vdaná, má dvě dcery. S rodinou žije v Černošicích od roku 2007.

E-mail: k.pondelickova@vecicernosicke.cz


Ing. Petr Lágner

Petr Lagner

Absolvoval Fakultu podnikohospodářskou na Vysoké škole ekonomické. V současné době pracuje jako obchodní ředitel české pobočky mezinárodní komunikační agentury Publicis. V Černošicích žije od narození, je členem Sboru dobrovolných hasičů Mokropsy a za černošický Sokol hraje stolní tenis. Je ženatý, má sedmiletého syna a čtyřletou dceru. Od roku 2010 je členem Finančního výboru města.

E-mail: p.lagner@vecicernosicke.cz


Petr Zmatlík

Petr Zmatlík

60 let, elektromechanik, pracuje na technologickém dispečinku. V Černošicích žije od narození, je ženatý, má dvě dospělé děti. Je členem výboru Sokola Černošice, působí v něm také jako vedoucí oddílu stolního tenisu. Od roku 2010 je členem zastupitelstva.

E-mail: p.zmatlik@vecicernosicke.cz


Mgr. Martin Stádník

Martin Stádník

Absolvent práv na UK v Praze (1993), pak stáž na Faculté Jean Moulin II ve francouzském Lyonu. Od roku 1997 se jako vedoucí produkce či asistent režiséra podílel na vzniku mnoha filmových projektů, reklamních spotů, pořádání sportovních a kulturních akcí. V Černošicích žije od narození, má syna a dceru.

E-mail: m.stadnik@vecicernosicke.cz


Tereza Vobořilová, DiS.

Tereza Vobořilová

Absolventka Vyšší odborné školy ekonomické, 2,5 roku studijní pobyt ve Velké Británii. Je zaměstnána v HR Komerční banky, jako business analytik a gestor vzdělávací aplikace. Působila v Komisi životního prostředí a pořádku ve městě a v Mateřském centru TAM TAM Mraveniště. V Černošicích žije s manželem od roku 2004, manžel od narození. Má tři dcery.

E-mail: t.voborilova@vecicernosicke.cz


Ing. Václav Kurel

Vaclav Kurel

Vystudoval podnikovou ekonomiku na Vysoké škole ekonomické v Praze. Pracuje jako ředitel firmy, která provozuje aplikaci Benefit Plus na správu zaměstnaneckých výhod. Do Černošic se přistěhoval se ženou a dvěma dětmi v roce 2011. V červnu 2018 založil společně s dalšími lidmi Spolek přátel černošické školy s cílem dalšího zvyšování kvality vzdělávání a výchovy v Černošicích a budování aktivní rodičovské komunity.

E-mail: v.kurel@vecicernosicke.cz


Prof. RNDr. Pavel Cejnar, DSc.

Pavel Cejnar

Profesor teoretické jaderné fyziky na Matematicko-fyzikální fakultě UK v Praze. Zabývá se výzkumem a výukou, o svém oboru přednáší také pro veřejnost. Je ženatý, má dceru a syna. Absolvoval řadu pobytů v zahraničí. V regionu Dolní Berounky žije od r. 1997, v Černošicích od r. 2009. Angažuje se v oblasti vzdělávání, je členem školské rady černošické ZŠ a grantového výboru.

E-mail: p.cejnar@vecicernosicke.cz


Ing. Pavel Tichý

Pavel Tichý

V roce 2001 promoval na Podnikohospodářské fakultě VŠE. Od roku 1999 vede vlastní firmu v oblasti internetových aplikací a obchodů, v současnosti rozvíjí též síť očních optik v České republice a na Slovensku. V Černošicích bydlí trvale od roku 2005, ale strávil zde velkou část života, ať už na chatě na Vráži nebo u prarodičů v Mokropsech (babička bývala ředitelkou školky v Topolské). Od roku 2010 člen zastupitelstva.

E-mail: p.tichy@vecicernosicke.cz


Iva Císařová

Iva Císařová

V roce 1991 absolvovala Vyšší odbornou školu Cestovního ruchu a hotelnictví v Poděbradech. Poté pracovní stáž v Čedoku Vídeň a roční studijní pobyt ve Velké Británii. Nyní pracuje v cestovní kanceláři Neckermann jako specialista pro skupinovou klientelu. V Černošicích žije od roku 2001, manžel od narození. Je vdaná, má dceru a syna.

E-mail: i.cisarova@vecicernosicke.cz


Milan Nováček, M.Sc.

Milan Novacek

V roce 1986 obdržel titul Master of Science od University of Calgary v Kanadě. Do roku 1994 byl zaměstnaný v Kanadě, poté do roku 1999 v USA, jako IT vývojář, projektový manažer a manažer oddělení. Nyní zaměstnaný u mezinárodní firmy jako manažer oddělení pro vývoj systémů řízení a testování družic. V Černošicích žije od roku 2005 spolu s manželkou, má dvě děti.

E-mail: m.novacek@vecicernosicke.cz


Mgr. Naděžda Brdičková, Ph.D.

Naděžda Brdičková

Vystudovala Přírodovědeckou fakultu UK v Praze. Po získání doktorátu v oboru imunologie pracovala několik let na UCSF v USA. Po návratu do Čech se s manželem přistěhovali do Černošic, které si zamilovali. Vychovávají zde své dvě děti, desetiletého syna a pětiletou dceru. V současné době pracuje jako vědecká pracovnice v diagnosticko-výzkumné laboratoři kliniky dětské hematologie a onkologie FN Motol.

E-mail: n.brdickova@vecicernosicke.cz


Ing. Petr Veselý

Petr Veselý

Absolvoval v oboru informační management na Vysoké škole ekonomické v Praze na Fakultě informatiky a statistiky. Pracoval u Pražské informační služby, u společnosti Guarant International a dnes je konzultantem ve společnosti Pricewaterhou­seCoopers v oblasti informačních technologií. Přistěhoval se do Mokropes v roce 2009, kde žije se svou rodinou. Vede tréninky mládeže stolního tenisu v TJ Sokol Černošice.

E-mail: p.vesely@vecicernosicke.cz