Kandidáti 2014

Mgr. Filip Kořínek

Filip Kořínek

Absolvent ekonomie na Universitě Karlově, vč. stipendia na Université Paris I – Sorbonne. Pracoval na Americkém velvyslanectví, pro Světovou banku aj. Od roku 1997 ředitelem vlastní konzultační společnosti pro zahraniční obchod a průzkum trhu ve Střední a Východní Evropě. Hovoří anglicky, francouzsky a německy. Od dětství žil ve Všenorech, krátce v Praze, v Černošicích 11 let. Ženatý, má syna a dceru. Od roku 2006 zastupitel, od roku 2010 také člen rady a starosta Černošic.

E-mail: f.korinek@vecicernosicke.cz


PhDr. Lenka Kalousková, Ph.D.

Lenka Kalousková

Vystudovala historii a němčinu na Filozofické fakultě UK, částečně také v Německu a ve Švýcarsku. V roce 2001 získala doktorát. V současné době působí jako zástupce vedoucího na Katedře německého jazyka Vysoké školy ekonomické v Praze. Od roku 2006 zastupitelka, od 2010 radní. Vdaná, syn a dcera. V Černošicích žije od narození – její předkové patřili mezi první obyvatele Vráže.

E-mail: l.kalouskova@vecicernosicke.cz


Ing. Tomáš Hlaváček

Tomáš Hlaváček

Daňový poradce, absolvent Fakulty financí a účetnictví na Vysoké škole ekonomické v Praze a stipendijního studia na London School of Economics. Do roku 2013 byl partnerem mezinárodní advokátní kanceláře White & Case, předtím působil ve společnosti Arthur Andersen. V současné době vede vlastní poradenskou firmu. Mluví plynně anglicky. Ženatý, dvě dcery a syn. Od roku 2006 zastupitel, od roku 2010 také člen rady.

E-mail: t.hlavacek@vecicernosicke.cz


Ing. Milena Paříková

Milena Paříková

Absolventka VŠCHT v Praze. Dnes je ředitelkou marketingu ve Výzkumném ústavu maltovin Praha v Radotíně, jež spoluvlastní. Vdaná, matka dvou dospělých synů. Je dlouholetou členkou Sokola Černošice a černošického tenisového klubu. V Černošicích žije 36 let, rodina manžela již od roku 1940. Od roku 2010 zastupitelka a členka městské rady.

E-mail: m.parikova@vecicernosicke.cz


Ing. Tomáš Kratochvíl

Tomáš Kratochvíl

V roce 1993 absolvoval Elektrotechnickou fakultu ČVUT, obor biokybernetika. Poté následovaly kurzy marketingu a podnikové ekonomie. Zabývá se podnikovým řízením v oblasti výroby kosmetiky a maloobchodu. Je místopředsedou Stavebního bytového družstva Černošice. V Černošicích bydlí s manželkou 17 let, má dva syny. Od roku 2010 v zastupi­telstvu.

E-mail: t.kratochvil@vecicernosicke.cz


doc. PhDr. Karel B. Müller, Ph.D.

Karel B. Müller

Působí na Vysoké škole ekonomické, kde přednáší politickou sociologii. V Černošicích žije od narození, je dlouholetým členem tenisového oddílu a místního Sokola. Má osmiletou dceru a čtyřletého syna. Od roku 2010 člen zastupitelstva.

E-mail: k.muller@vecicernosicke.cz


Ing. Pavel Tichý

Pavel Tichý

V roce 2001 promoval na Podnikohospodářské fakultě VŠE. Pracovní kariéru zahájil v rodinné firmě na výrobu zdravotnických prostředků. Od roku 1999 vede vlastní firmu v oblasti internetových aplikací a obchodů, v současnosti rozvíjí též síť očních optik v České republice a na Slovensku. Hovoří anglicky a německy. V Černošicích bydlí trvale s manželkou a dvěma syny od roku 2005, ale strávil zde velkou část života, ať už na chatě na Vráži nebo u prarodičů v Mokropsech (babička bývala ředitelkou školky v Topolské). Od roku 2010 člen zastupitelstva.

E-mail: p.tichy@vecicernosicke.cz


Petr Zmatlík

Petr Zmatlík

56 let, elektromechanik, pracuje na technologickém dispečinku. V Černošicích žije od narození, je ženatý, má dvě dospělé děti. Je členem výboru Sokola Černošice, působí v něm také jako vedoucí oddílu stolního tenisu. Od roku 2010 je členem zastupitelstva.

E-mail: p.zmatlik@vecicernosicke.cz


MUDr. Josef Kraus

Josef Kraus

Absolvoval 1. Lékařskou fakultu University Karlovy, obor všeobecné lékařství. V současné době pracuje jako člen traumatologického týmu I. Chirurgické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Specializuje se na problematiku sportovních úrazů a chirurgii ruky. Je ženatý, má dvě dcery ve věku 9 a 5 let. V Černošicích žije od narození. Hovoří anglicky. Od r. 2010 člen zastupitelstva.

E-mail: j.kraus@vecicernosicke.cz


Mgr. Martin Stádník

Martin Stádník

Absolvent práv na UK v Praze (1993), pak stáž na Faculté Jean Moulin II ve francouzském Lyonu. Od roku 1997 se jako vedoucí produkce či asistent režiséra podílel na vzniku mnoha filmových projektů, reklamních spotů, pořádání sportovních a kulturních akcí. V Černošicích žije od narození (jeho rodiče rovněž), má syna a dceru. Od roku 2010 člen zastupitelstva.

E-mail: m.stadnik@vecicernosicke.cz


Ing. Jan Fara, Ph.D.

Jan Fara

Absolvent Elektrotechnické fakulty ČVUT, tamtéž získal doktorát. Následné studium financí a kurzy řízení lidí. Dnes má na starost rozvoj obchodu v mezinárodní technologické společnosti. Je členem klubu Transparency International, partnerem Sdružení pro zahraniční investice AFI a České inovace ČIN. V Černošicích pravidelně pořádá podzimní plesy a podporuje dobročinné aktivity. Má čtyři děti a s manželkou Jaroslavou bydlí v Černošicích již 20 let.

E-mail: j.fara@vecicernosicke.cz


Mgr. Michael Vlček

Michael Vlček

Absolvent Filozofické fakulty Univerzity Karlovy (angličtina a francouzština) včetně ročního stipendia na ISIT v Paříži. Po civilní službě překladatel a tlumočník na volné noze. Od roku 2001 pracuje na Velvyslanectví Kanady, od roku 2005 v politickém, ekonomickém a kulturním oddělení a později i jako tiskový mluvčí. V Černošicích žije téměř 9 let. Ve volném čase vede kurzy jógy, v Černošicích 7. rokem (nyní i s manželkou). Ženatý, dvě dcery.

E-mail: m.vlcek@vecicernosicke.cz


Bc. Simona Nováčková

Simona Nováčková

Absolventka pedagogiky na Univerzitě Karlově, pracovala v oblasti kultury a médií jako produkční, v době mateřské dovolené se účastnila organizace aktivit zdejšího mateřského centra TAM TAM Mraveniště. V rámci celoživotního vzdělávání studuje arteterapii. V Černošicích žije od roku 2005. Vdaná, matka dvou dcer.

E-mail: s.novackova@vecicernosicke.cz


David Hendrych MBA

David Hendrych

V roce 2001 ukončil studium na Czech Management Institute – ESMA Barcelona. Pracoval nejdříve v oboru telekomunikací, od roku 2002 do 2007 se věnoval daňovému poradenství. Je členem Komory daňových poradců ČR. Dnes působí jako finanční a provozní ředitel pro Českou republiku, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko a Rakousko v nadnárodní společnosti. Od roku 2010 člen zastupitelstva.

E-mail: d.hendrych@vecicernosicke.cz


Iva Císařová

Iva Císařová

V roce 1991 absolvovala Vyšší odbornou školu Cestovního ruchu a hotelnictví v Poděbradech. Poté pracovní stáž v Čedoku Vídeň a roční studijní pobyt ve Velké Británii. Nyní pracuje v cestovní kanceláři Neckermann jako specialista pro skupinovou klientelu. V Černošicích žije od roku 2001, manžel od narození. Je vdaná, má dceru a syna.

E-mail: i.cisarova@vecicernosicke.cz


Zbyněk Fojtů, ak. soch.

Zbyněk Fojtů

V roce 1988 absolvoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze. Od roku 1992 působí jako pedagog na VOŠ a SUŠ Václava Hollara v Praze. Věnuje se sochařské tvorbě, především navrhování medailí a mincí (pro ČNB, Českou mincovnu, Pražskou mincovnu atd.). V Černošicích bydlí od roku 2000, je ženatý a má dvě dcery.

E-mail: z.fojtu@vecicernosicke.cz


Ing. Irena Hausmannová

Irena Hausmannová

Absolventka stavební fakulty Čekého vysokého učení technického v Praze, obor pozemní stavby (1981). V současné době pracuje jako stavař – krajinář na Správě Chráněné krajinné oblasti Český kras. Rozvedená, matka dvou dcer. Je členkou černošického tenisového klubu. Několik let vedla v bývalém kulturním středisku na Vráži kurzy cvičení dětí, jeden rok i kurzy cvičení žen. V Černošicích žije od r. 1987.

E-mail: i.hausmannova@vecicernosicke.cz


prof. Pavel Cejnar, Ph.D.

Pavel Cejnar

Profesor teoretické jaderné fyziky na Matematicko-fyzikální fakultě UK v Praze. Zabývá se výzkumem a výukou, o svém oboru přednáší pro veřejnost. Je ženatý, má dceru a syna. Absolvoval řadu pobytů v blízkém i dalekém zahraničí. V regionu Dolní Berounky žije a po jeho cestách a kopcích rád chodí a běhá již 17 let – z Černošic od roku 2009.

E-mail: p.cejnar@vecicernosicke.cz


Tereza Vobořilová, DiS.

Tereza Vobořilová

Absolventka Vyšší odborné školy ekonomické, 2,5 roku studijní pobyt ve Velké Británii. Je zaměstnána jako projektový manažer v Komerční pojišťovně, momentálně na rodičovské dovolené. Působila v Komisi životního prostředí a pořádku ve městě a v Mateřském centru TAM TAM Mraveniště. V Černošicích žije se svým manželem od roku 2004, manžel od narození. Má tři děti.

E-mail: t.voborilova@vecicernosicke.cz


Mgr. Naděžda Brdičková, Ph.D.

Naděžda Brdičková

Vystudovala biologii na Přírodovědecké fakultě UK v Praze, kde pak pokračovala i v doktorském studiu, v oboru imunologie. Po získání doktorátu pracovala několik let na University of California San Francisco v USA. Po návratu do Čech se s manželem přistěhovali do Černošic. V současné chvíli je na mateřské dovolené, má dvě děti.

E-mail: n.brdickova@vecicernosicke.cz


Ing. Petr Veselý

Petr Veselý

Konzultant ve společnosti PwC, v roce 2012 absolvoval na VŠE v Praze na Fakultě informatiky a statistiky ve studijním programu Informační management. Dnes je konzultantem ve společnosti Pricewaterhou­seCoopers v oblasti informačních technologií. Hovoří anglicky a německy. Přistěhoval se do Mokropes v roce 2009, kde žije se svou přítelkyní a vede tréninky mládeže stolního tenisu v TJ Sokol Černošice.

E-mail: p.vesely@vecicernosicke.cz