Informace ke kácení stromů v Radotínské

Obracejí se na nás občané města ohledně probíhajícího kácení stromů na vjezdu do Černošic od Radotína.

Topoly podél Radotínské ulice, které již byly pokáceny, byly (vyjma dvou) na pozemku SÚS Kladno (Správa a údržba silnic), která požádala o jejich kácení, předložila k tomu dendrologický posudek a Odbor životního prostředí MěÚ v rámci výkonu státní správy kácení povolil. Topoly, které údajně dosáhly konce své životnosti, byly považovány za nebezpečné kvůli riziku odlomení proschlých větví.

Dalších cca 8 topolů je na pozemku města, ale i ty jsou považovány za nekvalitní a přestárlé. Jejich kácení bylo navíc odsouhlaseno radou města v souvislosti s plánovanou výstavbou čerpací stanice pohonných hmot a městského parkoviště, které mají na přiléhajících pozemcích vzniknout. Na stavbu čerpací stanice byla uzavřena plánovací smlouva. V místech topolů má být dle plánovací smlouvy rozšířená silnice a vjezd na pozemek VS Petrolu i na městské parkoviště, a také zde má být také veden vodovodní řad, který je provizorně ukončen pod novým chodníkem na protější straně silnice.

Zde najdete dokumenty týkající se kácení stromů v souvislosti s buducí výstavbou čerpací stanice PHM:

Dne: 11. 11. 2010