Město podává žalobu na vydavatele periodika Věci veřejné Černošice

Zloděj křičí: „Chyťte zloděje!“. Tak by se zhruba dala označit soudní žaloba podepsaná starostou Rádlem na Danielu Göttelovou, která je registrovaná jako vydavatelka zpravodaje Věcí veřejných v Černošicích, ohledně údajně nepravdivých informací zveřejněných v souvislosti s kauzou Dalmatin. Stejným starostou, který často píše nepravdivé články do městských Informačních listů a reakce od neprávem očerněných osob zveřejnit důsledně odmítá.

Žalobu podal Městský úřad poté, co jsme odmítli otisknout text, v němž vedení města reagovalo na naše články o kauze Dalmatin, a který požadovalo zveřejnit v našem zpravodaji. Odmítnutí jsme úřadu dali písemně s podrobným vysvětlením. Proti žalobě se budeme samozřejmě bránit. Za zmínku v této souvislosti stojí fakt, že pánové Rádl, Jirout a Přibík tímto způsobem zneužívají zázemí a zaměstnance městského úřadu, který, jak sami často a rádi zdůrazňují, nemá s kauzou Dalmatin nic společného. Ale proč utrácet vlastní peníze, když je možné využít právničku města a městský rozpočet, že ano…

Nepovažujeme za účelné zde v detailu popisovat obsah odpovědi, kterou úřad žádal otisknout, naší reakci na ní, ani následnou soudní žalobu. Jednoduše tím Vás čtenáře nechceme zatěžovat a mrhat na to prostor i své úsilí. Zájemci si ale naši argumentaci mohou prostudovat v původním vyjádření pro město - plný text všech tří dokumentů je k dispozici níže.

Dne: 21. 09. 2009 | Tomáš Hlaváček