Dalmatin – vyhraný soudní spor

čísle 10/2009 našeho zpravodaje jsme zveřejnili informaci o žalobě, kterou se Město Černošice zastoupené starostou Rádlem domáhalo na vydavatelce tohoto Zpravodaje Daniele Göttelové zveřejnění tiskové opravy údajně nepravdivých informací týkajících se kauzy Dalmatin. Podrobnější informace o žalobě jsou k dispozici v článku Město podává žalobu na vydavatele periodika Věci veřejné Černošice.

V pondělí 15. března 2010 proběhlo u Krajského soudu v Praze druhé stání ve věci této žaloby, na něž byl jako svědek předvolán i místostarosta Jirout. Ten ve své výpovědi uvedl, že v kauze Dalmatin se jedná o umělou záležitost a že o společnosti Dalmatin ví pouze to, že měla akcie na doručitele. Přiznal, že jistou dobu byl i on vlastníkem těchto akcií, ale k tomu, kdy to bylo, se odmítl vyjádřit. Po opětovném poučení a upřesnění, že svědek může odmítnout výpověď pouze v případě, že by se vystavil nebezpečí trestního stíhání, se místostarosta Jirout dovolal tohoto ustanovení a odmítl v této věci vypovídat.

V závěru stání vynesl soudce JUDr.Vojtěch Cepl ml. rozsudek, který žalobu Města Černošice proti vydavatelce Zpravodaje v celém rozsahu zamítnul!

Jsme přirozeně rádi, že i nezávislý soud potvrdil objektivnost námi zveřejněných informací ve věci této kauzy. Bohužel radost z tohoto vítězství je zkalena tím, že město bude muset z rozpočtu uhradit náklady soudního sporu ve výši cca 19 000 Kč.

Celý rozsudek ke stažení

Dne: 23. 04. 2010 | Tomáš Hlaváček, Daniela Göttelová