Návrh nového územního plánu města Černošice

Návrh nového územního plánu města Černošice

Podklady pro zasedání zastupitelstva 20.9.2010 a 7.10.2010, včetně řešení námitek a připomínek z veřejného projednání:


V tomto přehledu najdete podklady, jak byly zveřejněny k veřejnému projednání 23. 8. 2010:

Územní plán města Černošic – opatření obecné povahy (DOC, 1.9MB)


Další odkazy: