Topoly ve Školní se (zatím) kácet nebudou

Těsně před uzávěrkou tohoto Zpravodaje jsem obdržela Rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje, které ruší rozhodnutí Městského úřadu Černošice pokácet 22 topolů kanadských v ulici Školní. Černošický úřad se při jeho vydávání dopustil pochybení, která krajský úřad nemohl přehlédnout, např. nepřesné určení pozemků, na kterých topoly rostou, a z toho plynoucí chybné určení okruhu účastníků, neprojednání druhu dřeviny pro náhradní výsadbu s účastníky řízení apod.

Řízení se nyní vrací k novému projednání zpět na úřad v Černošicích. Osud topolové aleje budeme i nadále sledovat a informovat vás.

Dne: 16. 09. 2008 | Daniela Göttelová