Kauza: Topolová alej ve Školní ulici

Topolová alej ve Školní – bezprostředně po vykácení bude následovat výsadba vzrostlých stromů

Dne: 25. 06. 2009 | Daniela Göttelová

Několikaletá snaha občanského sdružení Spolu vyřešit přijatelně osud topolové aleje ve Školní ulici, kterou se radnice rozhodla před několika lety vykácet, dospěla ke svému konci.

Topoly ve Školní opět ohroženy!

Dne: 07. 05. 2009 | Daniela Göttelová

Topolové aleji ve Školní ulici znovu hrozí vykácení. O této kauze jsme vás podrobně a opakovaně informovali v předešlých Zpravodajích. V průběhu předešlého řízení, které už ve věci kácení probíhalo, se ukázalo, že pozemky nejsou přesně zaměřeny a řízení je nutno zastavit. Nyní bylo obnoveno s tím, že majiteli pozemků, na nichž topoly rostou, jsou dvě soukromé osoby a Město Černošice. A právě Město Černošice na základě plné moci od obou žadatelů podalo u odboru životního prostředí Černošice novou žádost o kácení.

Topoly ve Školní se (zatím) kácet nebudou

Dne: 16. 09. 2008 | Daniela Göttelová

Těsně před uzávěrkou tohoto Zpravodaje jsem obdržela Rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje, které ruší rozhodnutí Městského úřadu Černošice pokácet 22 topolů kanadských v ulici Školní.

Proč starosta zatajil plnou moc?

Dne: 12. 06. 2008 | Daniela Göttelová

Na téma topolové aleje ve Školní ulici jsme již psali v našich Zpravodajích č. 12/2007 a 4/2008. Dnes se k němu opět vracím, neboť jak se ukazuje, kauza je složitější než se původně zdálo.

Topolová alej ve Školní ulici – další vývoj

Dne: 18. 04. 2008 | Daniela Göttelová

O úmyslu vedení města vykácet topolovou alej ve Školní ulici jsme vás informovali v našem prosincovém zpravodaji, kde v závěru článku uvádím, že rozhodující slovo v tom, zda se alej vůbec bude kácet, jakým způsobem – jestli postupně v etapách nebo najednou, a čím se pokácené stromy nahradí, má odbor životního prostředí Městského úřadu Černošice.

Vykácet všechny topoly najednou není nutné

Dne: 18. 12. 2007 | Daniela Göttelová, Lenka Kalousková

Osud topolové aleje ve Školní ulici u Základní školy Mokropsy byl nakloněn již několikrát. Úmysl bývalého vedení města (od toho současného se víceméně neliší) vykácet alej před komunálními volbami v roce 2006 však narazil na nesouhlas veřejnosti a tak od něj bylo upuštěno.