Topoly ve Školní opět ohroženy!

Topolové aleji ve Školní ulici znovu hrozí vykácení. O této kauze jsme vás podrobně a opakovaně informovali v předešlých Zpravodajích. V průběhu předešlého řízení, které už ve věci kácení probíhalo, se ukázalo, že pozemky nejsou přesně zaměřeny a řízení je nutno zastavit. Nyní bylo obnoveno s tím, že majiteli pozemků, na nichž topoly rostou, jsou dvě soukromé osoby a Město Černošice. A právě Město Černošice na základě plné moci od obou žadatelů podalo u odboru životního prostředí Černošice novou žádost o kácení.

Jako předsedkyně občanského sdružení Spolu jsem v souladu se zákonem požádala, aby bylo sdružení řádným účastníkem řízení o kácení dřevin. Vzhledem k tomu, že obnova řízení znamená návrat na začátek, budeme opět požadovat to, co v řízení minulém, tj. aby:

  • kácení proběhlo postupně, tj. v etapách
  • v první fázi byly pokáceny pouze stromy nemocné, napadené a evidentně nebezpečné
  • vykácené stromy byly v co možná nejkratší době nahrazeny vhodnou výsadbou

Jako náhradu budeme po konzultaci s odborníkem pravděpodobně navrhovat lípy, duby nebo platany.

Dne: 07. 05. 2009 | Daniela Göttelová