Topolová alej ve Školní – bezprostředně po vykácení bude následovat výsadba vzrostlých stromů

Několikaletá snaha občanského sdružení Spolu vyřešit přijatelně osud topolové aleje ve Školní ulici, kterou se radnice rozhodla před několika lety vykácet, dospěla ke svému konci.

V úterý 2. června proběhlo místní šetření, kterého se účastnili pracovníci Městského úřadu – za odbor životního prostředí paní Hulíková, za Technické služby pan Horák, za investiční odbor pan Procházka a za občanské sdružení já.

Osobně jsem se na místě přesvědčila, že stav převážné většiny topolů není v současnosti dobrý a od doby, kdy byly provedeny odborné posudky (první v roce 2004 a druhý 2007) se jejich stav zhoršil. Stromy jsou až na výjimky uvnitř duté, napadené červotoči, mají uschlé horní větve apod., a při silném větru hrozí nebezpečí úrazu.

Po zvážení rizik jsem přehodnotila původní stanovisko a souhlasila, aby stromy byly vykáceny jednorázově, a to během letních prázdnin. Podařilo se mi prosadit, aby byla alej obnovena bezprostředně po vykácení – náhradní výsadba bude provedena ještě do konce roku 2009. Město rovněž akceptovalo náš dlouhodobě prosazovaný požadavek na velikost nových stromků – na rozdíl od města, které navrhovalo výpěstky o velikosti 12/14, resp. 16/18 (obvod kmene ve výšce 1 m), jsme trvali na maximální velikosti. Budou tedy vysazeny duby letní s velikostí kmínku 20-22 cm v obvodu, které by měly během několika málo let vytvořit novou alej.

Dne: 25. 06. 2009 | Daniela Göttelová