Výsledky SMS ankety o Střední ulici

Ve zpravodaji 10/2010 jsme zveřejnili anketní otázku související s naléhavým problémem havarijního stavu Střední ulice, kterému jsme se ve svých článcích opakovaně věnovali.

S cílem rekonstruovat tuto ulici na městský bulvár velkorysým rozpočtem z evropských dotací, přičemž podmínkou dotace je vlastnictví všech pozemků, se město již delší dobu snaží o bezúplatné získání všech soukromých pozemků pod touto komunikací. U všech ostatních komunikací dosud město pozemky vždy získávalo bezúplatně a odkup principiálně odmítalo. V průběhu let 1995-2009 se mu podle údajů úřadu podařilo bezúplatně získat celkovou plochu cca 65 tis. m2. V případě ulice Střední ale jeho snaha skončila neúspěšně, když naposledy koncem loňského roku většina zbývajících soukromých majitelů jednoznačně prohlásila, že své pozemky městu darovat odmítá.

V našich článcích jsme navrhovali, aby město zvážilo možnost odkoupení soukromých pozemků (k tomu se v obecné rovině jejich majitelé vyslovili kladně), aby se obyvatelé Střední konečně dočkali přijatelné kvality přístupu ke svým domům a nebyli dále rukojmími dosavadního zásadového přístupu města v této věci (jakkoli do této doby byl účinný). Bezúplatný převod, neboli dar, si prostě není možné v demokratické zemi vynucovat.

Na prosincovém zasedání zastupitelstva představili zástupci obyvatel Střední ulice vlastní návrh technického řešení opravy ulice, jehož údajnou nízkou finanční náročnost má městský úřad na základě rozhodnutí zastupitelstva prověřit (včetně případných souvisejících nákladů), aby se k věci mohlo zastupitelstvo případně vrátit na svém dalším zasedání.

V naší podzimní SMS anketě s otázkou, zda by město mělo trvat na darování jako jediném způsobu získávání pozemků pod ulicí Střední 38 odpovědí, z toho 2 kladné a 36 záporných. Přehled odpovědí naleznete v tomto dokumentu.

Dne: 22. 02. 2010 | Filip Kořínek