Kauza: Střední

Výsledky SMS ankety o Střední ulici

Dne: 22. 02. 2010 | Filip Kořínek

Ve zpravodaji 10/2010 jsme zveřejnili anketní otázku související s naléhavým problémem havarijního stavu Střední ulice, kterému jsme se ve svých článcích opakovaně věnovali.

Soukromé pozemky ve Střední ulici jsou problém

Dne: 06. 12. 2009 | Daniela Göttelová

Dosavadní praxe při získávání soukromých pozemků pod komunikacemi do vlastnictví města připouštěla pouze jeden jediný postup: soukromník městu pozemek daruje. V případě ulice Střední však tento postup evidentně ztroskotává. Na schůzce vedení města s vlastníky pozemků, která se konala 26. října t.r. všech šest přítomných majitelů (kteří vlastní dohromady zhruba třetinu celkové výměry komunikace) uvedlo do protokolu, že svoje pozemky darovat městu nehodlají. Zápis z tohoto jednání najdete na našich webových stránkách v sekci Kauzy – Střední. Pomiňme nyní, zda jde o pragmatické rozhodnutí majitelů či důsledek toho, jakým způsobem s nimi vedl jednání hlavní městský pozemkový vyjednavač, místostarosta Jirout. Dospěla-li však jednání do tohoto stadia, domnívám se, že v případě pro město tak strategické komunikace, jakou Střední ulice nepochybně je, nadešel čas „změnit taktiku“.

Zápis s jednání s vlastníky pozemků pod stávající místní komunikací - ul. Střední

Dne: 02. 12. 2009

Ulice Střední – dlouhodobě neřešený problém

Dne: 10. 10. 2009 | Jana Zelinková

V ulici Střední bydlím přes 20 let, takže se považuji za starousedlíka, který již něco pamatuje. Vzpomínám si, že po přestěhování z Prahy bylo setkání s kvalitou místní dopravní infrastruktury skutečným šokem; o to větší se jeví po 20 letech. Vzletně se dá říci, že my stárneme, Střednička zůstává stejná.

Zlatá střední cesta

Dne: 08. 10. 2009 | Daniela Göttelová

K napsání příspěvku na téma Střední se odhodlávám již delší dobu. Čím více se dozvídám, tím více zjišťuji, o jak složité a citlivé téma se jedná. Pochopitelně – jde v něm o peníze. Navíc situace vypadá jinak z pozice rezidentů a uživatelů ulice (prach, bahno, výmoly), z pohledu majitelů pozemků pod komunikacemi (vlastnictví není zločin a věci mají svou cenu) a z pohledu města (zůstat dobrým hospodářem a zajistit lidem kvalitní cesty). Význam ulice Střední je dán tím, že – zjednodušeně řečeno – propojuje Mokropsy a Černošice. Její stav, který se nedá nazvat jinak než katastrofálním, trápí jak rezidenty, tak všechny, kteří ji užívají – jako cestu ke škole (základní či umělecké), do Sokola, na zimní stadion, do nové soukromé školky nebo jen tak- k procházkám.