Plnění volebního programu 2018

Myslíme své sliby vážně a plníme je. Jako v předchozích volebních obdobích, i tentokrát „skládáme účty“ černošickým obyvatelům (a to nejen našim voličům). Nezávislé sdružení Věci černošické mělo ve volebním období let 2018–2022 v zastupitelstvu 9 zástupců (z 21), v městské radě 6 radních (ze 7) a pozici starosty zastávanou již potřetí Mgr. Filipem Kořínkem. Neseme proto hlavní odpovědnost v pozitivním smyslu za vše, co se ve městě za poslední roky podařilo – a samozřejmě i za to, co třeba nikoliv.

Zde najdete aktuální leták, který jste v tištěné podobě v polovině června našli také ve svých poštovních schránkách v Černošicích. Představuje hlavní výsledky naší práce za uplynulé období od posledních voleb, včetně fotografií, a také naše priority do dalšího období.

Zde najdete náš původní volební program pro volby 2018 – a v něm je barevně označeno, které sliby jsme splnili (zelenou barvou), které jen zčásti nebo se na realizaci ještě pracuje (žlutou barvou) a které závazky se naplnit nepodařilo nebo jsme je odložili. Pokud by Vás u kteréhokoliv konkrétního bodu zajímaly bližší podrobnosti či zdůvodnění, můžete nám napsat a my Vám rádi odpovíme.

Filip Kořínek

Dne: 09. 06. 2022 | Filip Kořínek