Zastoupení Věcí černošických ve výborech a komisích

Věci černošické mají zastoupení v těchto výborech zastupitelstva a odborných komisích:

Výbory zastupitelstva

 • Kontrolní výbor
 • Tomáš Kratochvíl
 • Finanční výbor
 • Věra Macourková
 • Výbor pro územní plánování
 • Tomáš Hlaváček (předseda)
 • Filip Kořínek
 • Grantový výbor
 • Jan Fara
 • Lenka Kalousková
 • Pavel Cejnar


Komise Rady

 • Stavební komise
 • Vladimír Kudela
 • Sociální komise
 • Milena Paříková
 • Komise pro vzhled města a životní prostředí
 • Milena Paříková (předsedkyně)
 • Komise pro dopravu a bezpečnost
 • Petr Zmatlík
 • Komise pro spolkovou činnost a komunitní život
 • Filip Kořínek (předseda)
 • Karel Müller
 • Michal Vlček
 • Komise pro školství
 • Lenka Kalousková (předsedkyně)
 • Pracovní skupina pro rekonstrukci železnice
 • Tomáš Kratochvíl (koordinátor)
 • Tomáš Hlaváček
 • Filip Kořínek
Dne: 19. 02. 2015