Nultý měsíc nového vedení města

Během čtyř týdnů mezi volbami 15.-16. října a tzv. ustavujícím zasedáním zastupitelstva, které bývalý starosta svolal až na 15. listopadu, jsme se intenzivně připravovali – víc dělat nešlo. V několika málo věcech jsme již byli neformálně konzultováni vedoucími některých odborů úřadu, ale jinak ještě rozhodovali původní starosta a rada města, která svoji poslední schůzi měla až 11. listopadu.

Čas na přípravu jsme ale využili maximálně. Sestavili jsme novou radu města (7 členů) tak, aby měla co největší podporu a co nejsilnější mandát. Připravili jsme složení 2 výborů zastupitelstva – finančního a kontrolního. Podporu jsme dojednali se stranami, které v zastupitelstvu představují 86% voličů! Na prvním zasedání pak byly tyto návrhy potvrzeny.

Jako předpokládané nejvyšší vedení města (starosta a místostarosta) jsme již před svým zvolením jednali se zhruba polovinou vedoucích odborů městského úřadu (má 13 odborů s celkem cca 200 zaměstnanci!). Nastudovali jsme, co šlo – na Městském úřadě Černošice byl v minulých letech zaveden systém ISO 9001, vznikla řada nových směrnic a metodických příruček – mnoho desítek stran materiálů…

Připravili jsme také složení poradních orgánů rady (tzv. komisí) – odborných pracovních skupin, které po oblastech (investice, doprava, školství atd.) budou plnit úkoly rady a předkládat jí vlastní návrhy. Nově bude každý radní osobně odpovědný za 1–2 oblasti a s příslušnými komisemi a odbory bude úzce a efektivně spolupracovat. Již nyní je tak k plnému nasazení připravena nebývale velká kapacita schopných a aktivních lidí z nového zastupitelstva i z veřejnosti. První schůze rady, kde rada přijala první svá rozhodnutí, včetně jmenování členů pracovních skupin, proběhla 22. listopadu (v době uzávěrky IL). Všechny komise se ještě do konce roku minimálně jednou sejdou a začnou intenzivně pracovat.

Kdy budou vidět první změny

Teprve 15. listopadu večer tedy začalo město fungovat pod novým vedením. A naše hlavní cíle jsou spíše střednědobé až dlouhodobé

  • obnova důvěry v úřad, důsledné zveřejňování informací (to vyžaduje
změnu řady procesů uvnitř úřadu aj.), kvalitnější příprava investic, zlepšení kvality infrastruktury (nádraží, pošta, školství) atd. atd. Řady menších změn se ale dočkáme relativně brzy. Připravujeme novou strukturu a částečně obsah městského webu (první drobné změny proběhly hned první den). Připravujeme změnu Informačního listu. Provedeme některé personální změny. A také budeme řešit první kostlivce, kteří už na nás začali vyskakovat.

Druhé zasedání zastupitelstva bude svoláno již na 9. prosince (od 19h v Clubu Kino, veřejně přístupné).

Filip Kořínek, starosta města ČernošiceZastupitelstvo

Dne: 17. 11. 2010 | Filip Kořínek