Voda, voda, samá voda

Černošice mají dnes zhruba 5,5 tisíce trvale hlášených obyvatel. Kolik je těch nepřihlášených, nevíme. Každopádně všichni potřebujeme vodu. A s vodou, její kvalitou a množstvím, jsou problémy již dnes.

Uvnitř obce je dosud přibližně 300 nezastavěných parcel. V okrajových lokalitách města, kde územní plán změnil pole a louky na stavební parcely a kde prozatím platí stavební uzávěra, má zanedlouho vzniknout dalších 134 stavebních pozemků.

Pokud na těchto celkem 434 parcelách vyrostou klasické rodinné domy, v nichž se počítá průměrně se 4 osobami, přibude v Černošicích 1736 obyvatel. Pokud ale vedení města umožní výstavbu developersky oblíbených tzv. viladomů se třemi bytovými jednotkami jen na polovině z nich, bude nás za pár let téměř 9 000!

Město nechalo v roce 2008 firmou Aquaconsult vypracovat studii „Zásobení vodou a odkanalizování města“, která je vám všem k dispozici na úřadě na odboru investic.

A tady zpět k vodě. S vodou, její kvalitou a množstvím, jsou problémy již dnes.

V současnosti se černošická voda míchá půl na půl z pražské vody a vody z místních vrtů. Požadavek na dvojnásobné zvýšení odběru vody z Prahy nám firma Veolia, správce pražských vodovodů, zamítla. Další rostoucí potřebu vody si tedy musíme řešit jako město sami, a to obnovou a intenzifikací vrtů. To je záležitost velice nákladná a s nejistým výsledkem.

Zastupitelé, kteří jsou dle mého názoru ve věci ukončení stavební uzávěry a umožnění další výstavby ve střetu zájmů:

Místostarosta Michal Jirout (ODS)

vlastník parcely č. 3830/9 ---- 11 430 m2 ----- lokalita dotčená dosud stavební uzávěrou

Zastupitel Josef Vlček (ODS)

jednatel firmy Aquaconsult, s.r.o., která je vítězem výběrového řízení na provozovatele vodovodní a kanalizační sítě v Černošicích s monopolem na přípojky

Zastavení výstavby uvnitř obce neočekávám a troufám si tvrdit, že budeme rádi, když toto zahušťování zástavby a s ním spojený nárůst počtu obyvatel ustojíme. I tak se na mnoha místech nevyhneme rekonstrukci stávající vodovodní a kanalizační sítě a řešení dnešních problémů s tlakem, špatnou kvalitou a nedostatečným množstvím pitné vody. Proto nevidím důvod k tomu, abychom situaci dále zhoršovali tím, že povolíme výstavbu v okrajových lokalitách. Povinností vedení města je řešit problémy současných obyvatel. Nikoliv je zhoršovat povolením další výstavby.

Pokud vedení města uvažuje o tom, že umožní výstavbu i za hranicemi stávající zástavby, mělo by o důsledcích a finanční náročnosti takového rozhodnutí pravdivě informovat občany a vést s nimi na toto téma otevřenou diskusi. Pokud tak nečiní, chová se nezodpovědně a nemá mandát k tomu, aby nás všechny vedlo směrem k hrozícímu nedostatku vody.

Více na toto téma v Hospodářských novinách z 10.9. na str. 7 v článku Voda  je! Není! Přou se v obci milionářů. (ODKAZ: http://hn.ihned.cz/2-27405900-500000_d-22)

Celý text Studie od firmy Aquaconsult

Dne: 15. 09. 2008 | Daniela Göttelová