Trestní oznámení… opravdu, pane starosto??

To, že se vedení města v čele s panem starostou systematicky snaží diskreditovat Danielu Göttelovou, je už obehraná písnička a nikoho to nepřekvapuje. Trestní oznámení, jehož podání rada města jednomyslně schválila, však ukazuje, že fantazie členů vedení města v tomto ohledu nezná hranic.

Trestní oznámení bylo podáno pro podezření ze šíření poplašné zprávy Danielou Göttelovou, a to článkem uveřejněným v Hospodářských novinách dne 10. srpna 2008 o problémech s vodovodní sítí v Černošicích. V prvé řadě je třeba zdůraznit, že většina informací v článku byla čerpána ze studie, kterou si město samo nechalo zpracovat. Zpochybňuje tedy rada města závěry své vlastní studie? Celý článek lze v zásadě shrnout do konstatování, že už dnes mají někteří obyvatelé Černošic problémy s tlakem a kvalitou vody, což je fakt potvrzený mnoha občany, a že do vodovodní a kanalizační infrastruktury bude třeba v budoucnosti investovat, obzvláště v souvislosti s novou masivní zástavbou na okraji města. To potvrzuje i již zmíněná studie. O nějaké poplašné zprávě šířené tímto článkem nemůže být ani řeči.

Dále je třeba se pozastavit nad tím, že členové rady města opomenuli fakt, že Daniela Göttelová není autorkou zmíněného článku. Daniela Göttelová je v článku pouze několikrát citována v souvislosti s městskou studií, autorem článku je redaktor Hospodářských novin Luboš Kreč. Pokud tedy členové rady města byli opravdu vnitřně přesvědčeni o tom, že článek šíří jakousi tajemnou poplašnou zprávu, nebylo by logické podat trestní oznámení v prvé řadě na autora daného článku? Logické jistě, ale nepřineslo by to zamýšlený efekt házení špíny na opoziční zastupitele.

A tak se v Černošicích dělá politika.

DOVĚTEK DANIELY GÖTTELOVÉ

Starosta města Aleš Rádl na mě podal trestní oznámení, z nějž vyplývá, že jsem se dopustila šíření poplašné zprávy a tím vážného znepokojení části obyvatelstva. Trestní oznámení je podané mimo jiné i podle § 200 Trestního zákona, který se používá pouze v případě ohrožení státu nebo válečného stavu. Předpokládám, že jde o drobný lapsus městských právníků, nicméně raději jsem požádala okresní státní zastupitelství o dohled nad řízením. Bylo mi vyhověno a policie byla instruována, aby tentokrát Danielu Göttelovou podle odstavce o válečném stavu nestíhala.

Celý text mého stanoviska k trestnímu oznámení si můžete přečíst na našich webových stránkách v sekci kauzy – Voda.

Daniela Göttelová, zastupitelka města za stranu Věci veřejné

Dne: 24. 11. 2008 | Tomáš Hlaváček