Veřejné projednání návrhů regulačních plánů pro vybrané lokality

Veřejné projednání návrhů regulačních plánů pro lokality Na Koutech-východ, Vápenice, Werichova a Javorová se bude konat v úterý 11.5. v Club kinu, Riegrova ulice a to v časech 13:30, 14:00, 14:30 a 15:00 (v tomto pořadí). Podrobnosti, včetně map uvedených lokalit, jsou vystaveny přímo na budově Městského úřadu v Riegrova ulici (na skleněných výplních na terase před úřadem) a další informace získáte na odboru územního plánování tamtéž.

Uzemní plán
Dne: 23. 04. 2010 | Daniela Göttelová