Rekonstrukce Mokropeské ulice

Rekonstrukce Mokropeské ulice

červen 2007

Protože Mokropeská ulice je páteřní komunikací, kterou také využívají ve velké míře děti pro cestu do školy a zpět, seznámili jsme se detailně s projektem plánované rekonstrukce a všímali si, zda splňuje kritéria bezpečné cesty do školy. Zjistili jsme několik nedostatků, které by mohly ohrozit bezpečnost chodců - zejména chybějící veřejné osvětlení v horní části ulice, stávající parkoviště před restaurací U mlsného bobra, a dále jsme usilovali o bezpečné řešení chodníků.

Ve vztahu k veřejnému osvětlení jsme městu předložili kopii projektu ulice se zakreslením úseku, ve kterém v současné době chybí osvětlení a věc jsme také otevřeli na zasedání zastupitelstva. Otázka parkování u restaurace je složitější. Parkoviště tam v současné době je i přes to, že s ním v minulosti rada opakovaně vyjádřila nesouhlas... Problém je hlavně v tom, že na odhadem dvaceti metrech délky auta sjíždějí z vyvýšených parkovacích míst přes „chodník“ většinou pozadu – a to považujeme za životu nebezpečné zejména pro děti, které se zde pohybují. Doufejme, že bude dostatečná vůle toto řešit jinak dříve, než zde dojde k nějaké nehodě.

Školní ulice
Tak takhle už příště ne, prosím...

V případě obecného řešení chodníků jde o to, aby byl zvolen vhodnější způsob než ten, který byl použit např. při loňské rekonstrukci ulice Školní (viz foto). Již na jednání investiční komise, pak v komunikaci s odborem investic, a znovu na zasedání zastupitelstva jsme vyslovili zásadní nesouhlas s tím, aby přejezdy chodníku (např. na zahradu, do garáže apod.) byly řešeny postupným zkosením chodníku v celé jeho šíři. Zatímco na dálnicích je třeba dbát hlavně o komfort a bezpečí řidičů, v residenčních oblastech je to naopak – prioritní je bezpečnost a pohodlí chodců. Ověřili jsme si přímo na Ministerstvu dopravy, Ředitelství silnic a dálnic, a přímým kontaktem s projektantkou pozemních komunikací a také autorkou nové normy o projektování místních komunikací (!), že chodník by měl být rovný, kopírovat úroveň vozovky, a vjezdy je vhodné řešit pouze zkosením obrubníku. Chodník musí být bezpečný nejen pro zdravé občany v plné atletické formě, ale také pro vozíčkáře, staré lidi o berlích či pro slepce. Dokážete si kohokoliv z nich představit na chodníku na fotografii, navíc třeba při náledí?

Zastupitelstvu jsme na zasedání 21.5. 2007 podali následující návrhy usnesení:

1. K veřejnému osvětlení

Zastupitelstvo ukládá odboru investic a správy majetku vypracovat k projektu realizace ulice Mokropeská dodatek o veřejném osvětlení, a to po její celé délce, aby při rekonstrukci silnice bylo možné připravit vše potřebné pro pozdější instalaci sloupů veřejného osvětlení, bez následného porušení povrchu.

2. K parkovišti před restaurací U mlsného bobra

Zastupitelstvo ukládá tajemníkovi jednat s odborem územního plánování a stavebního řádu o možnosti přesunutí parkoviště do vedlejší ulice, aby nebyli chodci (zejména školní děti) při cestě po novém chodníku ohrožováni auty, které přes tento chodník budou na parkoviště (a zpět) přejíždět.

3. Ke způsobu provedení chodníků

Zastupitelstvo žádá radu, aby pověřila OISM při rekonstrukcích a stavbách chodníků volit taková řešení, která v maximální míře řeší přejezdy chodníků pouze skosením obrubníků popřípadě minimalizuje nutný boční sklon chodníku.“

První dvě usnesení byla přijata, třetí nikoliv.

Dne: 14. 06. 2007 | Lenka Kalousková a Filip Kořínek