Prolomené chodníky

V prosinci proběhlo důležité jednání, které se stalo vyústěním mé dlouhodobé snahy změnit nevhodný způsob stavby chodníků v našem městě*. Mnohé nově postavené chodníky jsou kvůli řešení v místech vjezdů na přilehlé parcely a do garáží nepohodlné pro chodce, nebezpečné pro kočárky, starší občany a invalidy, nevzhledné, a v neposlední řadě provedením odporují stavebnímu zákonu.

Jednání svolala místostarosta H. Langšádlová a zúčastnili se jej všichni hlavní aktéři - zástupce projekční fy CityPlan, zástupce realizační firmy EKIS, ing. Melichar - stavební dozor, dva zástupci městského investičního odboru…

Na moje pozvání byla přítomna také klíčová osoba, která mi v uplynulých měsících poskytovala odbornou podporu - ing. Lanzová, stavební inženýrka, která se problematice bezpečných chodníků dlouhodobě věnuje v rámci Národní rady zdravotně postižených.

Jednání bylo průlomově úspěšné - byly stanoveny hlavní zásady, které se musí na všech příštích projektech dodržovat (viz rámeček). Dohodnutá pravidla jsou v souladu s tím, co vyžaduje stavební zákon a co jsem dlouhodobě prosazoval.

Bohužel nyní už je mnoho chodníků postaveno tím nevhodným způsobem a naopak na další investice, kde se dohodnutá pravidla použijí, si kvůli prázdné městské kase budeme muset asi chvíli počkat. Výsledek se tedy neprojeví okamžitě, nicméně i tak jej považuji za zásadní a paní místostarostce děkuji za konstruktivní roli při jeho dosažení.

První vlaštovkou nového přístupu byla již realizace chodníků v oblasti Horka loni na podzim – tam bylo dodržení pravidel nutné i proto, že byla použita dotace účelově vázaná na bezbariérové provedení.

Vedlejším výsledkem bude, že na toto téma čtete snad můj poslední článek, za což budou asi rádi mnozí z Vás, ale i já osobně ;-)).

pravidla pro stavby nových chodníků:

  1. ve stávající zástavbě je nutné vždy zvážit, zda je zapotřebí snižovat chodník v místech vjezdů na přilehlé pozemky, v maximální míře je třeba dbát na zachování stávající úrovně chodníku a vjezd vytvořit pouze sklopením obrubníku
  2. v případech stávající zástavby je nutné zvážit úpravu stávajících vjezdů
  3. v místech vjezdů na pozemky tam, kde je nutné snížit niveletu chodníku, vždy používat sklopený obrubník (uložený naležato), který může začínat až 5 cm nad niveletou vozovky - dle nákresu
  4. podélný spád chodníků je nutné vždy rozložit na větší vzdálenost (na 2 a více obrubníků) - dle nákresu
  5. u většího klesání je možné využít lichoběžníkový nájezd ke zmírnění spádu (nutná je větší šířka chodníku v místech nájezdu) - dle nákresu

* Všechny mé předchozí články k tématu najdete na našem webu v sekci Kauzy – Územní rozvoj a stavební projekty.

Dne: 18. 02. 2010 | Filip Kořínek