Překopaná Mokropeská, a nic s tím neuděláte

To je jak mluvit do dubu. Vážně Kocourkov. Tato dvě lidová úsloví celkem výstižně navozují téma mého článku. Na první pohled Vám může připadat, že šlo o rozkopanou ulici. Doufám ale, že pozorný a chytrý čtenář pochopí, že důležitý pohled je ten druhý – co to vypovídá obecnějšího o správě našeho města. Totiž že je „něco shnilého ve státě dánském“.

Na podzim 2006 byla konečně provizorně vyspravena Mokropeská, která již dlouho předtím byla v katastrofálním stavu. Její uživatelé si konečně oddechli... Jenže krátce potom byla v jednom místě ulice znovu překopána kvůli stavbě sítí pro novostavbu rod. domu (firmou Kvapex). Takže zase drncání. Ach jo. No, trubky byly brzy položené, příkop zasypaný, tak to jistě brzy zase uvedou do původního stavu... Ale nedělo se nic.

Přeptal jsem se emailem městského úřadu, do kdy že je investor povinen vozovku uvést do původního stavu. Bylo to 16. listopadu 2006. Připomněl jsem se o dva týdny později, pak ještě před dvakrát před Vánoci a pak také koncem ledna.

Teprve po 2,5 měsících, 29. ledna 2007, jsem dostal odpověď... Odbor dopravy mi píše, že zástupce firmy byl předvolán, byla vyměřena pokuta a udělena povinnost průběžně, dle potřeby a bez prodlení doplňovat zásypový materiál v místě výkopu, a povinnost uvedení povrchu do původního stavu do 30.4.2007. Další tři měsíce na to mají? No, třeba to v zimě opravdu nejde. Počkejme tedy... Ještě jsem byl ujištěn, že té firmě teď hrozí pokuta až do 500 tis. Kč, takže to bezpochyby udělá.

O zhruba tři měsíce později, 4. května 2007, tj. 5 dní po uplynutí prodloužené lhůty jištěné pokutou až 500 000 Kč, jsem emailem upozornil odbor dopravy, že se doposud vůbec nic nestalo.

O 19 dní (...) později mi odbor dopravy píše, že firma bude znovu předvolána a bude projednána pokuta. A také mi píše, že ta ulice se bude přeci za pár měsíců rekonstruovat, takže už to snad ani po té firmě není smysluplné vyžadovat, stačí to řešit jen pokutou.... Také se mnou souhlasí, že jednání té firmy není ohleduplné k občanům a nerespektování rozhodnutí úřadu nelze přehlížet.

Odpovídám, a důrazně nesouhlasím, že už to není smysluplné vyžadovat. Jsem nespokojen, že by soukromému investorovi toto mělo projít a že by úřad postupoval takto nekoncepčně. Navrhnul jsem, aby té firmě byla jak uložena pokuta, tak zároveň úřad trval na uvedení do původního stavu. I kdyby to bylo třeba „jen“ na jeden měsíc.

Za posledních mnoho týdnů už ani nebyl dosypáván štěrk, takže místo bylo sjízdné jen prakticky se zastavením. Na okraj poznamenávám, že nebylo nijak označené, a bylo tudíž i nebezpečné – jak pro řidiče automobilů (a jejich podvozky), tak i třeba pro cyklisty, ať už za normálních nebo ztížených podmínek viditelnosti.

Uložená pokuta, postup úřadu ani hrozba další pokuty prostě nebyly pro daného investora dostatečně motivující, a tak pro něj bylo snazší nechat silnici tři čtvrtě roku rozkopanou. Zřejmě věřil v měkký přístup úřadu – a na úkor ostatních občanů se mu jej i dostalo.

Nejde ale jen o ten příkop a jednu bezohlednou firmu. Špatné světlo padá hlavně na městský úřad, že tři čtvrtě roku nebyl schopen vymoci splnění podmínek, za kterých sám překopání ulice původně povolil. Je to rána důvěře v to, že je schopen pracovat pružně a chránit zájmy občanů. Máme snad věřit, že nemohl postupovat rychleji a razantněji? Že neměl možnosti, jak za tak dlouhou dobu donutit malého stavebníka dostát svým povinnostem, popřípadě že úřad nemohl klíčovou komunikaci uvést do původního stavu za něj a pak mu to naúčtovat?

Pohled druhý – tady opravdu nejde jen o ulici či příkop

Na začátku července (4.7.) jsem dopis podobný první části tohoto článku poslal tajemníkovi úřadu v domnění, že nastavení pravidel chování úřadu spadá do jeho kompetence. Chtěl jsem se přičinit o to, aby se podobná nedůslednost a liknavost v budoucnosti neopakovaly v řadě jiných případů.

Místostarosta Jirout, který dostal kopii mého dopisu, vyjádřil s mými výhradami souhlas a přislíbil kroky, aby výsledkem stavby inženýrských sítí už příště nebyla podobná situace. To je dobře. Ale není to všechno. Stejně ještě potřebujeme kroky k tomu, aby příště na dopis občana (a zde zároveň zastupitele) přišla první odpověď dříve než za 2,5 měsíce, aby byla konkrétní a k něčemu vedla, a aby se řešení jednoduchého problému našlo dříve než se situace za tři čtvrtě roku vyřeší tak nějak sama.

O 5 týdnů (...) později mi odpověděla kancelář tajemníka, tj. hlavního adresáta mého dopisu, že „v současné chvíli je ulice Mokropeská v rekonstrukci a problematický úsek, o kterém mluvíte již neexistuje. Rekonstrukci ulice Mokropeská má na starosti Odbor investic a správy majetku MěÚ Černošice“. Jo, takže ten Kocourkov s odborem dopravy, to asi nebyla náhoda.

Současná rekonstrukce té ulice přeci nemění nic na tom, že úřad tři čtvrtě dělal mrtvého brouka, který se jen občas nechal mnou popohnat a „předvolával“ a „projednával pokuty“, ale ničeho tím nedosáhnul, a zatím černošičtí občané dál riskovali své kotníky, zuby a tlumiče. A proto jsem přeci tajemníkovi psal! Proti odpovědi kanceláře tajemníka jsem se proto ihned ohradil, že vůbec neodpovídá na podstatu mého dopisu.

Pak mi napsal už pan tajemník osobně. Vysvětlil mi své kompetence v rámci úřadu a to, že sledovat opravu komunikací opravdu nestíhá, na to je odbor investic nebo technické služby. Jenže mně nešlo přeci už o ten příkop jako takový, ale o postup úřadu, tj. o to jak postupovali (či nepostupovali) a jako komunikovali (či spíš nekomunikovali) jeho pracovníci! V dalším svém dopise jsem toto znovu zdůraznil... Ale do dnešního dne jsem nedostal odpověď.

Tak znovu, a pěkně veřejně. Kdo je tedy za způsob práce úřadu, jeho postoje, ochotu a pružnost v akci i v komunikaci zodpovědný? Kdo tady udává tón a měl by být schopen ten úřad správně nastavit a rozhýbat?

Odpověď mi klidně napište do svých příštích Informačních listů, milý úřade, ať ji všichni znají. Jen prosím - ne vyhýbavou úřednickou řečí, ale tak, abychom my občané jasně pochopili, jestli tedy tuto celou kauzu uznáte jako pochybení z hlediska postupu úřadu (!) nebo ne.

Pokud ano, napište jak a kdy se chování úřadu k občanům a jeho snaha aktivně hájit jejich zájmy zlepší.

Pokud ne, jsem opravdu zvědav, jak by se Vám podaří nás občany přesvědčit, že úřad, který tři čtvrtě roku nedělá nic, opravdu dělá, co může.

Dne: 16. 10. 2007 | Filip Kořínek