Jak zatlouci informace stavebního úřadu?

[FOTO] Karlická

Nedávno se na okraji lesa u Karlické ulice vedle řadových garáží za vysokou trávou a hromadou hlíny objevil na stromě papír přitlučený hřebíky. Listina byla z boku přibita na strom asi 10 metrů od cesty tak, že při cestě ulicí nahoru nebyla vidět vůbec a cestou dolů jen velmi špatně a krátce. Málokoho napadne, že papír na stromě v lese může znamenat informaci stavebního úřadu. Každý spíše předpokládá sdělení o vzteklině lišek nebo něčem podobném. Naštěstí se do těchto míst zaběhl pes a jeho pán tak jen čirou náhodou objevil informaci o tom, že zde má vzniknout stavební parcela. A nenechal si to pro sebe.

Vydala jsem se na stavební úřad pro bližší informace. V platném územním plánu je mezi Karlickou ulicí a lesem pás, v němž je povolena výstavba rodinných domů. Vedle garáží bytového družstva jsou dva pozemky (č. 858/1 a 859/1), každý o rozloze cca 300 m2. Ten blíže k cestě je v katastru zapsán jako trvalý travní porost a bylo by možno na něm stavět, ale jako stavební parcela je příliš malý. Ten druhý je určen k plnění funkce lesa a stavět na něm nelze, ačkoliv by to územní plán v tom místě umožňoval. Majitelka obou pozemků se rozhodla požádat o vyjmutí pozemku z lesního fondu, následně obě parcely spojit a vytvořit tak dostatečně velkou stavební parcelu.

Co říká stavební zákon

Podle nového stavebního zákona je povinností stavebníka vyvěsit v místě budoucí stavby informaci o svém chystané stavbě. Má to být na vhodném veřejně přístupném místě. Za nesplnění této povinnosti může být udělena pokuta ve výši až 200.000 Kč. Smyslem tohoto nařízení je, aby se majitelé sousedních pozemků o chystané stavbě včas dozvěděli a mohli k ní případně vznést své námitky. Protože se domnívám, že v tomto případě povinnost splněna nebyla, vyvěšené listiny jsem si okopírovala a rozvěsila i na jiných místech ve městě. Současně jsem podala stavebnímu úřadu stížnost na nedodržení zákona. Po upozornění byly dokumenty přemístěny na sloup u silnice.

Mnozí mají ještě v živé paměti zděšení, které v nás vyvolal projekt z roku 2004, jenž počítal se vznikem více než 40 stavebních parcel ve vrážském lese. Kdyby tehdy zastupitelstvo schválilo změnu územního plánu, zmizela by část lesa mezi ulicí Karlickou a Majakovského (přes 30 parcel) a podél Karlštejnské ulice(10 parcel). Pod tlakem veřejného mínění a několika stovek podpisů občanů tato změna územního plánu před 4 lety schválena nebyla. Pokud příslušné úřady majitelce dvou parcel u garáží kácení lesa a stavbu domu povolí, doufejme, že to bude první a poslední stavba ve vrážském lese. V případě, že by měl být oprášen čtyři roky starý plán na další parcelování lesa, doufejme, že jej zastupitelé znovu odmítnou.

Veřejné ústní jednání v této věci se bude konat v pondělí 30. června v 9:30 v kanceláři č. 29 stavebního úřadu v budově MěÚ Černošice.

Vedoucího stavebního úřadu na nejbližším zasedání zastupitelstva požádám, aby jeho odbor důsledně kontroloval, zda jsou oznámení o plánovaných stavbách řádně a viditelně vyvěšována. A my všichni musíme být všímaví, jestliže nás zajímají stavební záměry v našem okolí.

Dne: 18. 06. 2008 | Daniela Göttelová