Ulice Střední – dlouhodobě neřešený problém

V ulici Střední bydlím přes 20 let, takže se považuji za starousedlíka, který již něco pamatuje. Vzpomínám si, že po přestěhování z Prahy bylo setkání s kvalitou místní dopravní infrastruktury skutečným šokem; o to větší se jeví po 20 letech. Vzletně se dá říci, že my stárneme, Střednička zůstává stejná.

Hlavním problémem rekonstrukce jsou podle mého názoru vlastnická práva k pozemkům pod nimi. Podle posledních informací z městského úřadu město Černošice v některých úsecích Střední pozemky dosud nevlastní. Přesto věnovalo velké úsilí a poměrně velkou sumu finančních prostředků na vypracování velkolepého projektu „Bulvár Střední“, který prý hodlá předložit ke schválení v rámci implementace Operačního programu ROP Střední Čechy. Podmínkou předložení projektu je ale fakt, že daná komunikace musí být v majetku obce! Druhou, neméně závažnou, otázkou je, zda-li je navrhované řešení ve formě tzv. bulváru žádoucí pro obyvatele a zda-li je jejich názor pro radnici vůbec důležitý? Za sebe mohu říci, že jsem nebyla oslovena a s řešením z mnoha důvodů (třeba ekonomické náročnosti) nesouhlasím. Jisté je jediné, za dané situace, kdy řadu úseků komunikace Střední vlastní soukromí majitelé, má radnice v ruce eso. Hlásá, že má hotový projekt a chce si podat žádost o dotaci, ALE vlastně konat nemůže, protože nevlastní některé pozemky. A v jaké pozici jsou obyvatelé? Já tomu říkám, že jsme rukojmí.

Současné složení rady města situaci řešit neumí; někteří z nich, třeba pan starosta Rádl, popř. paní Langšádlová, řešení nenašli již několik volebních období.

Dne: 10. 10. 2009 | Jana Zelinková