Výzva zastupitelům – dějství druhé

(Jednalo se o výzvu všem zastupitelům, aby se pokusili zlepšit žalostný stav černošických IL. Hlavně ve smyslu otevření diskuzního prostoru širšímu plénu názorů a tím následně zlepšení informovanosti občanů Černošic.)

Stručné shrnutí událostí:

  • V polovině roku 2008 podání první výzvy do podatelny, konkrétně 21 kopií, pro každého zastupitele jedna.
  • V září 2009 zjištění, že výzva byla doručena redaktoru IL panu Janovskému, který ji hodil do koše. Nikomu ze zastupitelů nebyla výzva doručena!
  • 14. září 2009 podána výzva znovu. Stejný text doplněný žádostí o potvrzení přijetí výzvy.
  • V průběhu následujících 14 dní potvrdilo přijetí výzvy pouze 7 z 21 zastupitelů. Byli to zastupitelé: Mašatová, Holub, Přibík, Göttelová, Kořínek, Hlaváček a Kalousková.

Předpokládám, že tentokrát výzva byla doručena opravdu všem zastupitelům a že ostatní se prostě nechtěli touto záležitostí zabývat.

Ukázalo se, že základní slušnost většině našich zastupitelů chybí, ale pořád tu byla naděje, že se v průběhu příštího zasedání zastupitelstva podaří výzvu projednat a vyvodit z ní závěry.

Proto jsem se v polovině prosince zúčastnil zasedání zastupitelstva a na jeho konci jsem vystoupil, abych všechny o své výzvě, a o tom, jaká byla reakce zastupitelů, stručně informoval.

Následně se pan Kořínek pokusil o prosazení usnesení, které by vyjasnilo základní principy fungování IL. Ani to se ovšem nepodařilo odhlasovat!

Situace v našem zastupitelstvu je opravdu tristní! Většina zastupitelů hlasuje podle pana Rádla, ať se jedná o cokoliv! Panu Rádlovi se prostě podařilo zavázat si většinu zastupitelů!

Co s tím? Nezbývá, nežli tyto praktiky zveřejňovat, kritizovat a pokoušet se tak změnit přístup zastupitelů. V blížících se volbách pak vsadit na uskupení, které nebude zkorumpováno a nebude mít na stávající mocenské struktury vazby.

Dne: 22. 04. 2010 | Karel Pavlovský