Rozhovor se Stanislavem Boloňským – bývalým starostou města Roztoky a redaktorem roztockého ODRAZU

[FOTO] Stanislav Boloňský

S. Boloňský (ED) - zakladatel a mluvčí Občanského fóra v Roztokách, zastupitel od roku 1994, v letech 1994-2002 člen městské rady, v období 2002-2006 starosta Roztok, nyní v opozici (člen školské komise a Školské rady ZŠ). V redakční radě Odrazu - měsíčníku, který vydává a zdarma distribuuje město Roztoky v nákladu 3 800 výtisků, pracoval v období 1994-2002, z toho 1998-2002 jako odpovědný redaktor.

Pane Boloňský, jak byste zhodnotil úroveň radničního zpravodaje vydávaného městem Roztoky?

Časopis (měsíčník) ODRAZ, který vydává město Roztoky, je od svého vzniku v roce 1991 listem všech občanů Roztok a Žalova. Zdůrazňuji – není to žádný „radniční plátek“, vydává ho město a financuje z rozpočtu města, tedy z daní všech jeho obyvatel. Každý daňový poplatník Roztok tak musí mít rovnou příležitost k veřejnému vyjádření svých (kvalifikovaných) stanovisek, bez ohledu na to, zda je starostou či ženou v domácnosti. Na tomto principu tento časopis po celou dobu své existence funguje, a to bez ohledu na momentální politickou reprezentaci města. Nefunguje to však bezbolestně, zhruba v ročních periodách propukají spory o zaměření a rozsah časopisu, zejména v období schvalování rozpočtu města. Pod záminkou, že je třeba ušetřit, jsou vymýšleny různé varianty, jak ODRAZ zlikvidovat, či alespoň omezit. Ale hájení svobody slova daného Ústavou a rovných příležitosti všech občanů (bez ohledu na jejich politické zaměření) je vlastně základním principem demokracie. Svoboda slova je totiž svobodou jeho volné distribuce. Svobodou slova není beztrestnost psaní do šuplíku, ale svobodné zveřejnění názoru. Jinak bychom se pohybovali v souřadnicích totalitního režimu. Tento názor jsem hájil jak v době, kdy jsem byl odpovědným redaktorem časopisu, tak i později jako starosta, či v současnosti jako zástupce opozice.

Co bylo při vytváření podoby Odrazu nejtěžší – dosáhnout přiměřeného počtu fotografií jednotlivých funkcionářů, zveřejňování názorů opozice, občanů…?

Požadavek, aby starosta (ať již kterýkoliv v průběhu těch 18 let) měl na každé stránce svou fotografii, u nás nebyl nikdy zásadní. Všichni roztočtí starostové a starostka jsou a byli lidé s určitým rozhledem, vzděláním a s nezbytnou mírou demokratického myšlení, takže po takové ješitnosti nebyla poptávka. Také je to možná tím, že žádný z nás není krasavec na úrovni hollywoodské hvězdy. Prosadit obsahovou vyváženost je samozřejmě permanentní problém, je to boj o každé číslo, ale i to k demokracii patří. Na straně druhé, v době, kdy jsem byl starostou, se dokonce vtipkovalo o tom, že ODRAZ je časopisem opozice. Nikdy jsem neměl problém diskutovat s lidmi s odlišnými názory.

Hodnotíte současné roztocké radniční noviny jako vyvážené a přinášející pravdivé informace o dění v obci a daří se podle vás držet jejich úroveň i v době, kdy už nejste starostou?

Současný měsíčník ODRAZ považuji i přes drobné výhrady za obsahově vyvážený a přinášející relativně objektivní obraz o dění ve městě. Znamená to samozřejmě i určitou zdrženlivost jak vládnoucí koalice, tak i opozičních představitelů, aby diskuse nebyla účelová a emotivní, ale věcná. Nezveřejňují se jen vulgární výpady a anonymy, články se krátí jen v nezbytné míře a s vědomím autora. Zde je velmi důležitá kvalitní práce odpovědného redaktora a redakční rady (v níž mají zastoupení všechny volební strany zastupitelstva města), která je u nás odpovědná radě města.

Abych byl úplně objektivní, musím zmínit i alternativní názor na náš názorově pluralitní ODRAZ. Někteří lidé si jeho názorovou pestrost vysvětlují jako řevnivost a rozhádanost obce a dokonce tvrdí, že škodí zájmům města navenek. Protože hloupost lidská je věčná, nelze ani tento pohled označit za nepodloženou chiméru. Pro mě, který prožil 40 let v totalitě, však není jiná volba. Rudým ani modrým bolševikem jsem nikdy nebyl.

Děkuji za vaše odpovědi.
Daniela Göttelová

Dne: 10. 10. 2009 | Daniela Göttelová