Jak se černošičtí zastupitelé snažili, aby Česká televize už nemohla přijet

aneb - jednání zastupitelů o obrazových záznamech

Česká televize natáčela na zasedání černošického zastupitelstva 20.3. reportáž o pořizování obrazových záznamů. V této věci proběhla živá diskuze poté, co byl nejdříve zastupitelem strany Věci veřejné Filipem Kořínkem předložen ucelený návrh změn jednacího řádu, upravující řadu důležitých otázek včetně přístupu občanů k informacím o práci zastupitelstva a o jednotlivých projednávaných bodech, a také opravující řadu logických, formálních ale dokonce i gramatických chyb dnes platného znění.

Koaliční vedení města, které se přitom k  návrhu různými způsoby již několikrát vyjadřovalo a jeho připomínky byly zapracovány - návrh F. Kořínka bylo tedy možné považovat za konsensuální a společně připravený - opět překvapilo svým zcela nekonstruktivním postupem. Koalicí ovládaná městská rada překvapivě prostřednictvím místostarosty Jirouta předložila nekvalitně připravený protinávrh, který bez skrupulí využil výsledky naší několikaměsíční práce, ale zároveň ji přitom v některých klíčových bodech obracel úplně naruby a dával jim opačný smysl, a mimo jiné v textu ponechával řadu gramatických i logických chyb. Tento protinávrh koalice mimo jiné obsahoval zákaz jakéhokoliv pořizování obrazových záznamů (tedy natáčení na kameru) na zasedání zastupitelstva.

Diskuze ukázala argumentační schopnosti koalice i opozice. Stručně řečeno - koaliční návrh neprošel. A to je samo o sobě úspěch, protože každý koaliční návrh – i třeba nekvalitně připravený - do jednání a priori vstupuje s předpokládanou podporou pohodlné koaliční většiny. (Koalice má 13 z 21 zastupitelů; 7 z těchto 13 zastupitelů tvoří městskou radu.)

Kamera je v demokracii povolená, v Černošicích aspoň zatím také

Silných argumentů proti koaličnímu paskvilu byla k dispozici celá řada. Co se obrazových záznamů týče, argumentovali jsme, že zakazovat pořizování videa na veřejně přístupném zasedání se příčí úloze a postavení zastupitelstva jako orgánu demokraticky voleného občany k hájení a spravování jejich společných zájmů. Argumentovali jsme, že pořizování záznamu nám může být nepříjemné, ale není demokratické a správné jej zakázat a „provinilého“ občana nechat vyvést policií. Argumentovali jsme, že není vlastně ani praktické to plošně zakázat – vždyť si třeba samo město bude chtít natočit někdy nějaký dokument. Nic z toho by ale možná nestačilo zatvrzelé odpůrce přesvědčit, nebýt ještě dalšího silného argumentu – zákaz obrazových záznamů podle aktuálního stanoviska veřejného ochránce práv (ombudsmana) a Ministerstva vnitra (pod které spadají i věci obecní samosprávy) zastupitelstvo prostě vyhlásit ani NESMÍ.

Neprošel ale bohužel zatím ani náš vlastní návrh novely jednacího řádu, přestože byl pružně doplněn ještě o některé další kompromisy směrem k novým požadavkům koalice. Mezi nimi byla i regulace podmínek pořizování videa. A to paradoxně vlastně znamenalo zpřísnění proti stávajícímu řádu, který věc neřeší prakticky vůbec. Současný (a stále ještě platný) jednací řád totiž obrazové záznamy také (správně) umožňuje. Jen v řadě ostatních věcí je již nevyhovující nebo dokonce chybný či nelogický, a je třeba jej upravit. Je těžké chápat, proč koalice jeho pečlivě připravenou a kompromisně postavenou (a v zásadě apolitickou) novelizaci nepodpořila.

Světlou výjimkou v řadách koalice tentokrát byl přímo starosta Rádl, který jako jediný z koalice (!) podpořil náš (opoziční) návrh – ať už to bylo proto, že jemu osobně natáčení obrazových záznamů nevadí (nebo jej dokonce těší), nebo proto, že mu byla jasná neudržitelnost zarputilého a nepodloženého odporu ostatních koaličních kolegů. Doufám, se mu podaří i mezi jeho koaličními kolegy nalézt souhlas pro to, aby již brzy konečně toto téma bylo úspěšně uzavřeno.

Koalice není schopná konstruktivní spolupráce

Po volbách měla vítězná koalice spoustu řečí o konstruktivní spolupráci. Skutečnost je ale výrazně jiná. Neuspěla ani moje přes rok trvající snaha potřebné změny předem neformálně projednat a společně formulovat (na osobních schůzkách s tajemníkem a místostarostou) a teprve následně v  kompromisní podobě předložit zastupitelstvu, abych zajistil bezproblémové schválení potřebné změny. Na jednom zasedání koalice vyjádřila výhrady ke dvěma bodům a doporučila dopracování. Společně s tajemníkem jsem tak učinil a předložil návrh znovu. Opět neprošel – a nikdy vlastně nebylo pořádně řečeno proč. Návrhy předložené opozicí bez „předjednání“ přímo na zastupitelstvu mají šanci na schválení tradičně více méně mizivou. Koalice znovu a znovu prokazuje, že konstruktivní spolupráce s kvalitní a dobře připravenou černošickou opozicí vůbec není schopna a jen „dělá politiku“ v té nejpřízemnější podobě.

Na příštím zasedání návrh novely jednacího řádu bude předložen znovu, a doufáme, že již konečně bude schválen, a to v té kvalitně připravené kompromisní verzi bez dalších úprav. Černošické zastupitelstvo i občané, kteří jeho činnost sledují, lepší jednací řád prostě potřebují a zaslouží si jej.

Co je to jednací řád zastupitelstva

Jednací řád upravuje například:

  • jak často se zastupitelé scházejí, a kdo a v jaké lhůtě jejich schůzi svolává
  • kdo a jak rozhoduje, o čem budou jednat, kdo předkládá návrhy a připravuje podklady
  • jaké informace ze zasedání zastupitelstva jsou přístupny občanům, a kdy, kde a v jakém rozsahu jsou zveřejňovány
  • podle jakých pravidel se do jednání s dotazy a náměty mohou zapojovat sami občané

Záznam ze zpravodajství ČT

Dne: 17. 04. 2008 | Filip Kořínek