Práva na odvolání se nevzdávejte

Tento dům vzniká v ulici V kosině v blízkosti lesa a k pramalé radosti sousedů, kteří se ve stavebním řízení ohradili mimo jiné proti jeho neúměrné výšce.

nelis

Tvrdili, že výška rodinného domu přesahující 17 metrů je v rozporu s platným územním plánem našeho města. Vysvětlení Stavebního úřadu byla různá. Jedno z nich prý bylo, že se nejedná o jednu, ale o dvě stavby nad sebou, tedy garáž s obytným prostorem, nad ní suterén a nad ním dvě patra rodinného domu. Jiné zase říkalo, že projektant stanovil bod nula ve výšce cca 7 metrů nad silnicí, pod bod nula umístil garáž s bytem a nad bod nula dům, takže výška domu je pak opravdu pouze cca 10 metrů. Laikovi se však podle vizualizací nutně musí zdát, že se jedná o jeden dům vysoký 17,5 metru. A to je hodně.

Bohužel se sousedé ve stavebním řízení proti postupu úřadu neodvolali, neboť, jak tvrdí, jim pracovníci Stavebního úřadu při ústním jednání říkali, že to stejně „nemá cenu“. Stavební povolení pak nabylo právní moci a začalo se stavět.

Z toho plyne poučení, že jste-li přesvědčeni o oprávněnosti svých námitek v jakémkoliv řízení, nenechte se odradit a využijte možnosti odvolání. Jednak pro to, že o něm rozhoduje nadřízený orgán, který vám může dát za pravdu a jednak proto, že jen po využití řádných opravných prostředků lze přistoupit k těm mimořádným.

Dne: 12. 06. 2007 | Daniela Göttelová