Opoziční zastupitelé nemají přístup ke smlouvám

Zastupitelům Věcí veřejných se podařilo získat seznam všech faktur nad 50.000 Kč uhrazených městem za rok 2006. V té souvislosti jsme požádali o poskytnutí smluv, které město uzavřelo s firmami, jimž se ročně platí částky v hodnotě několika milionů. Jedná se o firmy Rumpold (svoz odpadů),

Eltodo

(veřejné osvětlení),

Aquaconsult

(vodovody a kanalizace) a Polysoft (počítače). S obtížemi ale přece jsme získali smlouvu s firmou Rumpold. Ostatní smlouvy nám úředníci a vedení města odmítají poskytnout s odůvodněním, že možná obsahují obchodní tajemství. Jde o nezákonný postup, protože zastupitelé mají právo znát smlouvy včetně případného obchodního tajemství.

U termínu obchodní tajemství stojí za to se zastavit. Ve veřejnoprávních smlouvách se vyskytuje velmi zřídka. Aby část smlouvy mohla být označena jako obchodní tajemství, musí splňovat zákonem dané podmínky. Kdyby město uzavřelo smlouvu s firmou Coca-cola a ve smlouvě by byl uveden recept na výrobu tohoto nápoje, pak by nepochybně patřil do kategorie obchodního tajemství. Proč by ho tam ale firma dávala? Není důvod, aby město uzavíralo smlouvy obsahující obchodní tajemství a pak z tohoto titulu bránila lidem v přístupu k nim a tím se vyhýbala veřejné kontrole. Dosud totiž ještě nikdo nenašel lepší způsob boje s korupcí než je maximální transparentnost veřejné správy.

Skutečnost bude nejspíš taková, že smlouvy žádné obchodní tajemství neobsahují a představitelé města se něj jen vymlouvají, aby poskytnutí smluv zastupitelům oddálilo. Poskytnout jim je totiž nakonec musí. Budou- li k tomu donuceni z moci soudní, bude městský rozpočet zatížen zbytečnými výdaji.

Dne: 11. 06. 2007 | Daniela Göttelová