Opoziční zastupitelé nemají přístup k informacím o hospodaření města

Starosta Rádl si osobuje právo určovat, které informace souvisejí s výkonem funkce zastupitele a do čeho už opozice nemá strkat nos. Zákon o obcích (č. 128/2000 Sb.), který řeší tuto problematiku v § 82 c) mu však tento svérázný přístup neumožňuje. Starosta tak znesnadňuje opozici aktivní práci, k níž na ustavujícím zasedání zastupitelstva sám vyzýval.

Dne: 09. 02. 2007 | Daniela Göttelová