Nejsme ovce

Jak už jsme naznačili v únorovém letáku Věcí veřejných, někteří zastupitelé nemají cestu k informacím na úřadě snadnou. Řeč je pochopitelně o zastupitelích opozičních. Na posledním zasedání zastupitelstva pan starosta Rádl dokonce veřejně přiznal, že opozice má ztížený přístup k informacím o termínu konání zastupitelstva. Kdyby jen to. Má ztížený přístup prakticky ke všem informacím. A přitom zákon o obcích (č. 128/2000 Sb.), který tuto problematiku upravuje, termín opoziční či koaliční zastupitel vůbec nezná a pracuje pouze s pojmem zastupitel. V §82c) tohoto zákona je uvedeno, že zastupitel má právo při výkonu své funkce požadovat od zaměstnanců úřadu informace, které souvisejí s výkonem jejich funkce. Kdo umí jen trochu česky, pochopí, že zájmeno „své“ se vztahuje ke slovu zastupitel a znamená to, že zastupitel nemůže požadovat informace pro svoji osobní potřebu či jinak je privátně zneužívat. Jiné omezení výkonu funkce zastupitele zákon nezná a zastupitel se může zajímat o všechno, co se týká správy města. Zájmeno „jejich“ zase patří ke slovu zaměstnanců a znamená to, že lze požadovat informace jen od toho úředníka, který je má v kompetenci, tedy nemohu např. od paní matrikářky chtít informace o svozu odpadu ve městě. Máme k dispozici stanovisko právničky města JUDr. Petrové, která vyjadřuje nespokojenost s tím, že opoziční zastupitelé nechtějí říct, k čemu informace požadují. Právnička dokonce tvrdí, že je zákon chybný a že výkon funkce zastupitele je třeba omezit.

Jak? Zastupitel se dle jejího názoru může zabývat jen záležitostmi, které jsou aktuálně na programu zasedání zastupitelstva anebo záležitostmi, jimiž ho pověří ostatní zastupitelé. V praxi by to znamenalo, že opoziční zastupitelé, kteří jsou v menšině, by se během 4 let nemohli zabývat vůbec ničím. Kdyby autoři zákona a poslanci, kteří ho schvalovali, chápali výkon funkce zastupitele tímto způsobem, jistě by jej nenazvali zákonem o obcích, ale o ovcích!

Dne: 09. 04. 2007 | Daniela Göttelová