Informační nebo Rádlovy listy?

Zneužívání městských periodik k politické propagandě vládnoucích představitelů města je obecně dosti rozšířená praktika a ani v Černošicích tomu doposud nebylo jinak. Touto problematikou se také již zabývala Daniela Göttelová v dubnovém vydání našeho zpravodaje (zde).

V červnovém čísle Informační listů však pan starosta a jeho kolektiv posunul hranice v této oblasti ještě dál, když v článku „Kancelář pro uvádění románových příběhů na pravou míru“ nepokrytě napadl zastupitele strany Věci veřejné a označil je za lháře a populisty. Samostatný článek v tomto zpravodaji dokazuje, že tato obvinění byla neoprávněná a lživá. Uvědomme si ale, k čemu by Informační listy měly sloužit a k čemu byly v daném případě zneužity.

Základní smysl Informačních listů je objektivně informovat občany Černošic o věcech, které se nějakým způsobem dotýkají života v jejich městě. Vydávání Informačních listů je hrazeno z městského rozpočtu, všichni si na ně přispíváme. Očekávali byste, že za peníze všech občanů Černošic se bude jedna skupina zastupitelů chlubit svými zásluhami a naopak neprávem očerňovat skupinu jinou? Ani já ne, nicméně taková je realita. V každém čísle Informačních listů vidíme nespočet fotografií pana starosty, tu v objetí s vítězi turnaje v kopané, tu gratulujícího úspěšným školákům, tu hovořícího k účastníkům májových slavností, příležitostí se každý měsíc najde dost. Pan starosta jistě již dávno pochopil zlaté pravidlo úspěšně politiky – být viděn – a ať chceme nebo ne, tak v každém čísle rozesmátých panů starostů najdeme hned několik. Vlastní báseň pana starosty se zatím v Informačních listech objevila jenom jednou (alespoň formou placené inzerce). Toto vše mnohým z nás vadí, obsah Informačních listů se tím zneužívá, ale alespoň to nikomu přímo neškodí.

Za naprosto nepřijatelné ale považuji publikování článků, kterými jsou lživě očerňovány opoziční zastupitelé, v daném případě strany Věci veřejné. To je politická propaganda patřící maximálně tak do stranických materiálů ODS nebo jiné strany podílející se na vedení města, ale ne do městského periodika určeného všem občanům, na které si občané, voliči všech politických stran, přispívají.

Pojďme ale dál, když už se to stane, neočekávali byste, že napadení zastupitelé dostanou ve stejném periodiku možnost se obhájit? Nebo že by alespoň sami autoři článku v příštím čísle napravili napáchané škody a zveřejnili opravy svých mylných závěrů? Nikoliv, to se v Černošicích nenosí, obsah Informačních listů schvaluje rada města a ta si nenechá do toho od nikoho jiného mluvit!

Není proto žádným překvapením, že náš návrh, aby každý zastupitel mohl v Informačních listech v omezeném rozsahu dostat prostor, nebyl přijat (viz samostatný přehled o posledním zasedání zastupitelstva). Rada by tím ztratila možnost cenzury a politická propaganda by již nebyla tak účinná. Žádný jiný racionální důvod pro zamítnutí jsme od pana starosty ani nikoho jiného neslyšeli. Malou, i když bezvýznamnou útěchou, bylo alespoň nepřijetí návrhu usnesení pana starosty, že stávající zaměření Informačních listů je „vhodné“. Snad si i někteří další, nejen opoziční, zastupitelé začínají absurditu celé věci uvědomovat.

Před zvolením do zastupitelstva vloni na podzim jsem se komunální ani jiné politiky nikdy aktivně neúčastnil. O vyspělosti naší politické kultury jsem si nedělal žádné iluze, ale tato malá epizoda srazila moje ideály zase o pěkný kus níže. Na závěr musím jenom vyslovit přání, aby se nic podobného v budoucnosti neopakovalo, ať nemusíme na zastupitelstvu navrhovat přejmenování Informačních listů na Rádlovy listy.

viz také článek Informační listy neprávem očerňují zastupitele Věcí veřejných

Dne: 08. 10. 2007 | Tomáš Hlaváček