Göttelová vs. rada města Černošice

Myslím, že málokomu z nás činí potěšení řešit své spory skrze soudy. Někdy je však nezbytné tento způsob řešení situace použít, nechtějí-li úřady plnit své zákonné povinnosti dobrovolně. Mám za sebou jednu takovou osobní zkušenost.

V roce 2003 jsem požádala Městský úřad v Černošicích o kopie čtyř zápisů z jednání městské rady. Byly mi odepřeny. Následovala anabáze odvolání, zamítnutého odvolání a soudní pře, kterou jsem zpočátku prohrávala. Nakonec jsem u Nejvyššího správního soudu uspěla. Rozsudek č. 6 As 40/2004, který naleznete na www.nssoud.cz říká, že občan obce má právo nahlížet do zápisů z jednání městské rady a rovněž získávat jejich kopie. Pokud zápis obsahuje údaje chráněné zákonem, je obec povinna je znečitelnit, ovšem není to důvodem k neposkytnutí informace. Moje cesta k požadovaným zápisům trvala dlouho (konečný verdikt padl až v roce 2006 výrokem Krajského soudu), přesto stála za to. Jedná se o průlomový rozsudek, který nyní pomáhá dalším občanům získávat na úřadech podobné informace.

Dne: 06. 06. 2007 | Daniela Göttelová