Chcete diskutovat? Máte smůlu, není kde!

Příspěvek v březnových IL, v němž je představena studie na vytvoření nového městského centra před mokropeskou základní školou končí větou, která si rozhodně zaslouží pozornost, a to nejen pro svoji jazykovou úroveň: „Představením tohoto projektu otevíráme širokou diskusi s veřejností, protože se jedná o zásadní zásah do rozvoje Černošic, který podstatně ovlivní další rozvoj našeho města“.

Ptám se vás, pánové, kde má podle vás ona zmíněná diskuse probíhat? Na nádraží? V hospodě? U kadeřníka? Ano, všude tam je to možné i obvyklé.

Autoři článku ale nepochybně nemají na mysli přátelské tlachání, ale diskusi mezi zastupiteli a veřejností, diskusi, v níž budou představy vedení města konfrontovány s názory občanů. Tento druh diskuse by mohl probíhat, a v mnoha městech také naprosto běžně probíhá, například na veřejné prezentaci nebo na internetovém diskusním fóru. Bohužel poslední veřejná prezentace nějakého projektu v Černošicích proběhla před šesti lety a týkala se Centra Vráž a diskusní fórum na webu města nefunguje vůbec.

Vhodným místem k diskuzi nejsou ani veřejná zasedání zastupitelstva, protože tam je prostor pro dotazy občanů vždy až na konci (tj. někdy i po třech hodinách jednání), a chtít tam o něčem diskutovat v atmosféře, kterou vytváří starosta Rádl (ODS), je jen pro opravdu silné povahy.

V minulém volebním období na webových stránkách města diskusní fórum fungovalo. Bohužel - ne dlouho. Lidé na něm totiž otevírali i velmi kontroverzní témata a veřejnost se jeho prostřednictvím dovídala více, než bylo vedení města ochotno tolerovat. A tak pod záminkou obav z vulgarismů, rasových a jiných útoků bylo fórum zrušeno. Zastupitelé Věcí veřejných se od roku 2006, kdy se dostali do zastupitelstva, snaží, aby byla diskuse na webu města obnovena. Navrhovali jsme například, aby bylo fórum rozděleno na oficiální část, kde budou občané směřovat své dotazy z komunální oblasti na úředníky a ti budou mít povinnost odpovídat, a na část neoficiální pro volnou diskusi. Vedení města se s tímto jednoduchým zadáním, které běžně funguje v jiných městech, nedokáže (nebo nechce) vypořádat a klade veřejné diskusi do cesty různé překážky. S velkou slávou spustilo v roce 2007 tzv. Komunikační fórum. Jenže - kdo na něm chce diskutovat, musí jít nejprve osobně na úřad a předložit občanský průkaz. Jen tak lze získat přístupové heslo. A to se většině z nás, v době, kdy existují mnohem sofistikovanější způsoby registrace, pochopitelně nechce. Poslední příspěvek na fóru je starý více než rok. Vedoucí kanceláře starosty paní Ullrichová mi sdělila, že o fórum není zájem. Není divu.

Radě města jsem proto znovu předala podnět ke zrušení nebo maximálnímu zjednodušení registračních podmínek Komunikačního fóra na internetových stránkách města.

V tomto kontextu vypadá pobídka obou zastupitelů k diskusi jako nestydatá provokace.

Každopádně se přidáváme k výzvě, abyste se vy, kteří máte na studii svůj názor, o něj podělili. Při neexistenci oficiálního diskuzního fóra tak můžete učinit nejlépe dopisem či emailem na adresu úřadu s poznámkou „všem zastupitelům“, v rámci neoficiální diskuse na soukromé stránce www.cernosice.org nebo přímo zastupitelům strany Věci veřejné na kontakty uvedené na konci Zpravodaje.

Za vaše názory vám děkujeme!

Dne: 05. 05. 2009 | Daniela Göttelová