Prodej obecních pozemků - byl regulérní?

Jak jsme vás již informovali v našem předchozím zpravodaji, schválilo zastupitelstvo dne 3.9.07 prodej dvou obecních pozemků v Husově ulici firmě IDD spol. s r.o. Praha. Podle našeho názoru neproběhl prodej těchto pozemků zcela regulérně, a to z následujících důvodů: Jedná se zřejmě o neoprávněný prodej dosud neexistujících pozemků. Město totiž zveřejnilo záměr prodat tyto pozemky v době (29.6.07), kdy fakticky ještě neexistovaly, tzn. ještě nebyl ukončen proces jejich oddělení z jiných obecních pozemků (17.9.07). Jediný zájemce, který o pozemky projevil zájem, firma IDD Praha, má ve své nabídce kupní cenu dopsanou rukou na předtištěném řádku. Rukopis nabídnuté kupní ceny je nápadně podobný rukopisu, jímž je sepsán protokol o otevírání obálek s nabídkami. Mohlo by dokonce vzniknout podezření, že byla nabídková kupní cena dopsána do nabídky přímo hodnotící komisí. Vzhledem k tomu, že si vedení města údajně interně stanovilo, že by za pozemek rádo získalo alespoň 3000 Kč/m2, a že nepřišla žádná jiná nabídka, stačilo (za) IDD Praha nabídnout jen o 20 korun více, a mohlo se říct, že město dosáhnulo svého cíle. Další sporný bod je v tom, že pokud přišla jen jediná nabídka, zůstává otázkou, zda město pro inzerci svého záměru prodat tyto lukrativní pozemky učinilo dost, a zda nemohlo dosáhnout vyšší ceny. Sdružení Oživení podalo z výše uvedených důvodů podnět Ministerstvu vnitra ke kontrole postupu města při tomto prodeji. O dalším vývoji kauzy vás budeme informovat.

Přílohy:

Dne: 11. 12. 2007 | Daniela Göttelová