Zápisy do mateřských škol ANEB jak to dopadlo?

Na přelomu dubna a května proběhly zápisy do mateřských školek. Zatímco loni dostavba nové třídy ve školce v Karlické ulici konečně po dlouhé době umožnila přijmout všechny přihlášené děti, letos má město znovu velký problém.

Vzhledem k tomu, že město definitivně prohrálo dlouholeté soudní spory v Husově ulici a dostalo z ní výpověď, a také vzhledem k dále narůstajícímu počtu obyvatel Černošic, poptávka po místech ve školkách v současné době dramaticky převyšuje nabídku. Dvě stávající školky – v Karlické a v Topolské – nejsou schopny tento nárůst absorbovat. Protože musely vyčlenit určitý počet míst pro děti, které do nich budou převedeny z uzavřené školky na Vráži, mohou přijmout jen omezený počet nových dětí.

Do školky v Karlické přišlo k zápisu 40 dětí, formální přihlášku později předložilo 35. Školka má teoreticky 30 míst (po dětech, které odcházejí do školy), ale 13 z nich musí rezervovat pro děti převedené z Vráže, a tak bude moci přijmout jen 17 dětí. Zbytek z těch 35 přihlášených, tedy 18 dětí musí odmítnout. Část z nich jsou děti, které žádaly pouze o půldenní docházku.

Do školky v Topolské se přihlásilo 27 dětí, z toho 7 předškoláků (z nich 6 s trvalým bydlištěm ve městě), které školka přijmout musí. Po dětech, které již půjdou do školy, zde bude 8 volných míst, z nichž ale jedno je rezervované pro převod z Vráže, jedno je v záloze tzv. „na odvolání“, a školka tedy může přijmout jen 6 dětí – a to bude právě těch 6 předškolních, s trvalým bydlištěm. Školka v Topolské tedy nemůže přijmout žádné nové děti ve věku čtyř nebo tří let. Počet zamítnutých přihlášek bude tedy zřejmě 21.

U obou školek předpoklad počtu odmítnutých dětí – celkem je to 39 nepřijatých – vychází z předpokladu, že se městu nepodaří zachránit nebo nahradit ztracenou kapacitu školky v Husově ulici. Počet odmítnutých dětí se pravděpodobně zmírní otevřením jedné třídy pro děti s odkladem školní docházky v nové budově mokropeské základní školy. Přihlášeno je zde zatím 6 dětí, přitom ale minimální počet pro otevření je 7 (maximální 10).

V souhrnu lze říci, že po loňském roce, kdy se nabídka rovnala poptávce, letos zde máme velký problém. Kdybychom nakonec neztratili vrážskou školku (viz detaily níže), zbytek převisu poptávky by asi vyřešila předškolní třída v základní škole, a situace by pro nadcházející školní rok byla zachráněna. Ovšem počet obyvatel dále roste, a i tak by to byla stabilizace jen dočasná. Již nyní se proto zastupitelé Věcí veřejných aktivně snaží s městem jednat a spolupracovat na hledání řešení pro další roky. Aktuálně pracujeme na odhadu vývoje počtu dětí do budoucnosti, který je nutným předpokladem pro zajištění odpovídajících nových kapacit. Tomuto tématu se budeme věnovat v příštím vydání.

Dne: 11. 06. 2007 | Filip Kořínek