Trefil jsem se? (Aneb novinky o kapacitě školek a nové školce na Vápenici)

Ve zpravodaji VV v prosinci loňského roku jsem uveřejnil svoji podrobnou analýzu vývoje počtu obyvatel a zejména předškolních dětí, kapacity a počtu přijatých a odmítnutých přihlášek v mateřských školách, a svůj výsledný odhad potřebné budoucí kapacity MŠ.

V této chvíli již víme, kolik dětí ve skutečnosti přišlo k zápisům pro tento školní rok 08/09, a zda byly přijaty, a tak můžeme poprvé prověřit, zda se původní odhady nemýlily, a zda není třeba upravit předpověď pro další roky, tedy i hlavní výsledek loňské analýzy - odhad, o kolik potřebujeme navýšit do budoucna celkovou kapacitu školek.

Jaké tedy byly loňské odhady pro tento rok? „Příští rok zřejmě bude počet dětí, které se do žádné školky v Černošicích nevejdou, podobný nebo o něco vyšší než [v roce 2007] (tj. několik desítek odmítnutých).

Skutečnost je taková, že k zápisům do dvou městských školek přišlo letos celkem 96 dětí. Z nich si žádost o přijetí podalo 80 (oproti loňským 60). (Ostatní si to možná rozmysleli, možná pochopili, že vzhledem k nízkému věku či trvalému bydlišti mimo Černošice stejně mají malou šanci.) Kapacita školky v Karlické ani v Topolské (vč. jedné třídy v budově ZŠ) se nezměnila, takže přijmout bylo možné jen tolik dětí, kolik jich školku opustilo (přešlo na základní školu aj.) – pro nový školní rok bylo takto k dispozici 49 míst. Zbývajících 31 přihlášek (oproti loňským 24) muselo tedy být zamítnuto. Potvrdil se tedy můj loňský odhad, že letos se ještě situace nijak výrazně nezhorší…

Dalších 25 míst je od letošního září je k dispozici v nově vybudované soukromé MŠ Kvítek ve Střední ulici – byl o ni velký zájem, a všechna jsou již obsazena. (Loni bylo cca 15 dětí, převážně „školkového věku“ v tzv. Ottománku, nyní tam budou jen mladší, takže dle mého názoru otevření MŠ Kvítek letos objektivně přineslo městu zhruba 10 míst navíc. Díky za ně.) Další černošické děti i nadále navštěvují předškolní zařízení Ekocentrum Lipence nebo Petrklíč v Radotíně (patří stejnému provozovateli), v Praze, nebo jsou doma.

První kontrola dřívějších odhadů tedy dopadnula pozitivně. Není důvod něco měnit ani na dalších závěrech a předpovědích, a to zejména že „Výrazně silnější nápor na kapacitu školek asi přijde u zápisů na jaře 2009, a to vhledem k relativně vyššímu počtu dětí, kterým je dnes 0-2 let a mezitím nám dorostou... Další se navíc mezitím přistěhují.

Stejně tak platí, že „nemá-li se počet odmítnutých dál silně zvyšovat, potřebují Černošice už pro školní rok 2009- 2010 nejméně jednu třídu navíc. Pokud bychom ale teoreticky chtěli mít místo pro všechny trvale hlášené černošické děti ve školkovém věku (tj. pomineme-li, že některé mohou i tak zvolit školku jinde nebo zůstat doma), potřebovali bychom již dnes zhruba o 65 míst více (2,5 třídy) a za dva roky už téměř o 100 míst (4 třídy) více!“

Dobrou zprávou je, že vedení města moji analýzu uvítalo a vzalo ji vážně, a věřím, že přispěla k  rozhodnutí vybudovat novou mateřskou školu v oblasti Vápenice (mezi spodní částí Mokropeské ulice a ulici Školní, poblíž ZŠ), a také k upřesnění její plánované kapacity.

Pro úplnost – pro soukromá předškolní zařízení, např. MŠ Kvítek či další, která ještě mohou vzniknout, podle mne plán města na stavbu nové školky nepředstavuje ohrožení. Pokud to situace umožní, mohlo by město novou školkou nahradit nepříliš efektivní provoz v MŠ Topolská, a nárůst kapacity by nebyl tak výrazný, že by ostatním zařízení způsobil problémy s vytížeností. Pokud ale bude potřeba - nárůst počtu dětí bude ještě výraznější, než dnes odhaduji (staví se tu stále hodně a bohužel i čím dál více villadomů s více byty) - může město mokropeskou školku zachovat, a i pro soukromé provozovatele bude práce, resp. dětí dost.

V současné době město čeká na vhodný „dotační titul“, tj. na výzvu pro přihlášky do některého programu z evropských fondů, kde by prostředky na novou školku chtělo získat. Držme (si) palce.

Dne: 15. 09. 2008 | Filip Kořínek